Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

126. kapitola

V Bohu je radosť a nádej

1 Pútnická pieseň. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách.
2 ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: "Veľké veci urobil s nimi Pán." 3 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. 4 Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. 5 Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. 6 Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.