125. kapitola

Pán – ochranca svojho ľudu

1 Pútnická pieseň. Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion: nehýbe sa, trvá naveky.
2 Ako vrchy obklopujú Jeruzalem, tak je Pán okolo svojho ľudu odteraz až naveky. 3 Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých, aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou. 4 Pane, dobre rob dobrým a tým, čo majú srdce úprimné. 5 Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom!