Predchádzajúca kapitola

123. kapitola

Pán – opora ľudu

1 Pútnická pieseň. Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš.
2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha, kým sa nezmiluje nad nami. 3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania; 4 lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov a pohŕdania pyšných.