Predchádzajúca kapitola

122. kapitola

Sväté mesto Jeruzalem

1 Dávidova pútnická pieseň. Zaradoval som sa, keď mi povedali: "Pôjdeme do domu Pánovho."
2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. 4 Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. 5 Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. 6 Pre Jeruzalem proste o pokoj: "Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. 7 Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch." 8 Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: "Pokoj s tebou!" 9 Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.