Predchádzajúca kapitola

121. kapitola

Strážca ľudu

1 Pútnická pieseň. Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
2 Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. 3 Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, nezdriemne ten, čo ťa stráži. 4 Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. 5 Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita po tvojej pravici. 6 Za dňa ťa slnko nezraní ani mesiac za noci. 7 Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude chrániť život. 8 Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.