Predchádzajúca kapitola

120. kapitola

Túžba za pokojom

1 Pútnická pieseň. K Pánovi som volal vo svojom súžení a on ma vyslyšal.
2 Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka. 3 Čo ti dať alebo čo ešte priložiť, ty jazyk podvodný? 4 Ostré šípy bojovníka a rozpálené uhlíky z borievčia. 5 Beda mi, že som vyhnancom v Mosochu a bývam v stánkoch kedarských. 6 Už pridlho žijem s tými, čo nenávidia pokoj. 7 Ale ja som za pokoj; no kým ja o ňom hovorím, oni na mňa útočia.