Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Volanie o pomoc proti pyšným

1 Zbormajstrovi. Na osemstrunový nástroj. Dávidov žalm.
2 Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých, stratila sa vernosť medzi ľuďmi. 3 Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. 4 Kiež Pán zničí všetky pery úlisné a vystatovačný jazyk; 5 lebo hovoria: "Náš jazyk nás preslávi, ústa sú nám zbraňou; ktože je pánom nad nami?" 6 "Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda," hovorí Pán, "zachránim toho, ktorým opovrhujú." 7 Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené. 8 Pane, ty nás zachováš a ochrániš pred týmto pokolením naveky. Navôkol chodia bezbožní a najhorší z ľudí sa vyvyšujú.