Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Pán – dôvera spravodlivého

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Dôverujem v Pánovi. Akože mi môžete hovoriť: "Uleť na vrch ako vrabec!?
2 Lebo, hľa, hriešnici napínajú luk, šíp kladú na tetivu, aby zákerne zasiahli ľudí statočných. 3 Keď sa rúcajú základy, čože môže spravodlivý urobiť?" 4 Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. 5 Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť. 6 Žeravé uhlie spúšťa na hriešnikov; oheň so sírou a spaľujúci víchor, to je ich údel. 7 Lebo Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť; statoční uvidia jeho tvár.