Predchádzajúca kapitola

117. kapitola

Oslava milosrdného Pána

1 ALELUJA. Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia;
2 lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.