Predchádzajúca kapitola

116. kapitola

Vzdávanie vďaky

1 ALELUJA. Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
2 lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. 3 Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, keď som sa ocitol v súžení a trápení, 4 vzýval som meno Pánovo: "Pane, zachráň môj život!" 5 Milostivý a spravodlivý je Pán, náš Boh sa zľutúva. 6 Pán ochraňuje maličkých; pomohol mi, keď som bol v biede. 7 Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, 8 lebo môj život zachránil od smrti, moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. 9 Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. 10 Dôveroval som, aj keď som povedal: "Som veľmi pokorený." 11 V rozrušení som vyriekol: "Všetci ľudia klamú." 12 Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? 13 Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. 14 Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. 15 V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. 16 Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. Ty si mi putá rozviazal: 17 obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo. 18 Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom 19 v nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.