113. kapitola

Chválospev na meno Pánovo

1 ALELUJA. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. 3 Od východu slnka až po západ nech je oslávené meno Pánovo. 4 Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia. 5 Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach, 6 a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi? 7 Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára 8 a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu. 9 Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.