112. kapitola

Blaženosť spravodlivého človeka

1 ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. 3 V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky. 4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a spravodlivý. 5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; 6 nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, 7 nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. 9 Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť. 10 Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.
Čítať celú kapitolu
© Konferencia biskupov Slovenska © Spolok sv. Vojtecha. Text zverejnený s láskavým dovolením Spolku svätého Vojtecha www.ssv.sk. Preklad podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: STARÝ ZÁKON z roku 1955 – NOVÝ ZÁKON z roku 1986.