Predchádzajúca kapitola

108. kapitola

Oslava Pána a prosba o pomoc

1 Pieseň. Dávidov žalm.
2 Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja, 3 Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. 4 Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi. 5 Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky. 6 Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou. 7 Zachráň svojich najmilších; pomôž svojou pravicou a vyslyš ma. 8 Vo svojej svätyni Boh povedal: "S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie. 9 Môj je Galaád a môj je Manasses; Efraim je prilba mojej hlavy a Júda moje žezlo vladárske. 10 Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam, Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám." 11 Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumey? 12 Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? 13 Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí. 14 S Bohom budeme udatní, on našich nepriateľov pošliape.