Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Múdrosť povoláva na hostinu k sebe

1 Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva.
2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. 3 Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: 4 "Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, (a) komu chýba rozum, toho poučím. 5 Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti. 7 Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu. 8 Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. 9 Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. 11 Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života. 12 Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený, ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest."

Pochabosť takisto povoláva na hostinu

13 Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.
14 Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko, 15 by pozývala vôkolidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť. 16 "Kto je hlúpy, nech zabočí sem!" A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: 17 "Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!" 18 Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.