Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

Múdrosť povoláva na hostinu k sebe

1 Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva.
2 Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. 3 Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: 4 "Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, (a) komu chýba rozum, toho poučím. 5 Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! 6 Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti. 7 Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu. 8 Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. 9 Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. 10 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. 11 Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života. 12 Ak si skúsený, sám pre seba si skúsený, ak si posmievač, len ty sám budeš znášať trest."

Pochabosť takisto povoláva na hostinu

13 Pochabou ženou vášeň lomcuje a vyzná sa len v zvádzaní.
14 Vysedá predo dvermi svojho príbytku na stolci v meste vysoko, 15 by pozývala vôkolidúcich, čo mieria priamo, kam im treba ísť. 16 "Kto je hlúpy, nech zabočí sem!" A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: 17 "Ukradnutá voda je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!" 18 Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v priepadlisku podsvetia.