Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Múdrosť – sprievodkyňa

1 Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas?
2 (Vysoko) na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí, 3 pri bránach, ktoré vedú do mesta, pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá: 4 "Na vás volám, mužovia, k ľudským synom (nesie sa) môj hlas. 5 Priúčajte sa opatrnosti, pochábli, blázni, priúčajteže sa rozumu! 6 Počúvajte, bo znamenité (veci) zvestujem a moje pery otvárajú sa (len) na správne (besedy)." 7 Áno,(čistú) pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, nieto v nich falše ani podvodu. 9 Všetky sú priame človeku, čo rozumie, a prosté tým, čo prišli k poznaniu. 10 Nie striebro,(ale radšej) prijímajte moju náuku a (radšej) poznanie než najvybranejšie zlato. 11 Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.

Múdrosť a jej dobrá

12 Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hĺbavé poznanie.
13 (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.) Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. 14 U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa sila (hrdinská). 15 (Ja som tá), skrze ktorú králi (dobre) kraľujú a podľa práva rozhodujú vladári. 16 (Ja som tá), skrze ktorú kniežatá sú kniežatami a vysluhujú právo mocnári. 17 Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú. 18 U mňa je bohatstvo a česť, trvalá zámožnosť a blahobyt. 19 Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie. 20 Chodievam po ceste spravodlivosti, prostriedkom chodníkov, (jak vyžaduje) súd, 21 aby som nadelila svojim milovníkom imania a ponapĺňala ich pokladnice.

Pôvod múdrosti

22 Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek.
23 Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. 24 Nebolo ešte morských prehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo ešte žriedel obťažených vodami. 25 Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, 26 prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. 27 Keď zhotovoval nebesia,(bola) som tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými, 28 keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny, 29 keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, 30 ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas; 31 hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými. 32 A teraz počúvajteže ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. 33 Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! 34 Blahoslavený človek, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán! 35 Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. 36 Kto sa však prehrešuje proti mne, ten páše voči sebe ukrutnosť, všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť.