Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Múdrosť – sprievodkyňa

1 Či múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svoj hlas?
2 (Vysoko) na temene výšin, pri ceste, na križovatkách stojí, 3 pri bránach, ktoré vedú do mesta, pri vchodoch, kade sa vstupuje, hlasito volá: 4 "Na vás volám, mužovia, k ľudským synom (nesie sa) môj hlas. 5 Priúčajte sa opatrnosti, pochábli, blázni, priúčajteže sa rozumu! 6 Počúvajte, bo znamenité (veci) zvestujem a moje pery otvárajú sa (len) na správne (besedy)." 7 Áno,(čistú) pravdu vraví moje podnebie a mojim perám sa oškliví neprávosť. 8 Spravodlivé sú všetky reči mojich úst, nieto v nich falše ani podvodu. 9 Všetky sú priame človeku, čo rozumie, a prosté tým, čo prišli k poznaniu. 10 Nie striebro,(ale radšej) prijímajte moju náuku a (radšej) poznanie než najvybranejšie zlato. 11 Lebo múdrosť je cennejšia ako koraly a nevyrovnajú sa jej nijaké drahocennosti.

Múdrosť a jej dobrá

12 Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hĺbavé poznanie.
13 (Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo.) Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť. 14 U mňa je rada, u mňa je rozumnosť, u mňa je umnosť, u mňa sila (hrdinská). 15 (Ja som tá), skrze ktorú králi (dobre) kraľujú a podľa práva rozhodujú vladári. 16 (Ja som tá), skrze ktorú kniežatá sú kniežatami a vysluhujú právo mocnári. 17 Ja svojich milovníkov milujem, nachádzajú ma tí, čo ma včas a pilne hľadajú. 18 U mňa je bohatstvo a česť, trvalá zámožnosť a blahobyt. 19 Lepší než zlato a než rýdze zlato je môj plod a to, čo donášam, je (lepšie) ako striebro najlepšie. 20 Chodievam po ceste spravodlivosti, prostriedkom chodníkov, (jak vyžaduje) súd, 21 aby som nadelila svojim milovníkom imania a ponapĺňala ich pokladnice.

Pôvod múdrosti

22 Pán vládol nado mnou od počiatku svojich ciest, prv ako stvoril od pradávna čokoľvek.
23 Od večnosti som ustanovená, od počiatku, prv ako povstal svet. 24 Nebolo ešte morských prehlbní, keď som sa ja už zrodila, nebolo ešte žriedel obťažených vodami. 25 Prv ako sa vrchy vhrúžili, pred pahorkami som sa zrodila, 26 prv ako nivy urobil a planiny a prvé hrudy na zemekruhu. 27 Keď zhotovoval nebesia,(bola) som tam, keď odmeriaval klenbu nad priehlbinami morskými, 28 keď upevňoval mraky vo výši, keď dával dužieť žriedlam morskej hlbiny, 29 keď vymedzoval moru jeho hranicu, by vody neprelievali sa cez svoj breh, keď ustaľoval základy zeme, 30 ja som bola uňho chovankou, bola som deň po deň jeho rozkošou a hrala som sa pred ním v každý čas; 31 hrávala som sa na okruhu jeho zeme a moja rozkoš (je byť) medzi synmi ľudskými. 32 A teraz počúvajteže ma, synovia: blahoslavení sú tí, čo cesty moje varujú. 33 Počujte naučenie, aby ste sa stali múdrymi, a nezanedbávajte ho! 34 Blahoslavený človek, ktorý ma počúva a bdie deň čo deň pri mojich dverách a strežie na veraje mojich brán! 35 Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána. 36 Kto sa však prehrešuje proti mne, ten páše voči sebe ukrutnosť, všetci, čo ma nenávidia, majú radi smrť.