Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

1 Zachovaj moje slová, syn môj, a moje prikázania si uchovaj! 2 Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť a moje naučenie ako svoju očnú zrenicu! 3 Priviaž si ich na prsty, napíš ich na tabuľu svojho srdca! 4 Povedz múdrosti: "Ty si moja sestra" a dôvernicou volaj rozumnosť, 5 aby ťa zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami. 6 Keď som (tak) oknom svojho domu (pozeral), vyzeral spoza mriežky svojho obloka 7 a zahľadel som sa na neskúsených, videl som medzi synmi mladíka, čo rozum potratil. 8 Poza roh išiel ulicou a vykračoval po ceste k jej domovu 9 na mrku, keď sa nachyľoval deň, keď spúšťala sa noc a (hustla) tma. 10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety v odedzi smilnice a s potmehúdskym zámerom; 11 náruživosť ňou zmietala a (bola) opovážlivá, jej nohy nemali v jej dome spočinku. 12 Hneď bola na ulici a hneď na námestí a striehla poza každý roh. 13 I dolapila ho a vtlačila mu bozk, tvár sa jej nezapýrila, keď povedala mu: 14 "Pokojné obety som bola podlžná, v dnešný deň som svoje sľuby splnila. 15 Preto som ti vyšla v ústrety v túžbe vidieť ťa a nájsť. 16 Tkanicami som povystužovala svoje ležadlo, pestrofarebným plátnom egyptským. 17 Napustila som myrhou svoju postieľku, aloou a škoricou. 18 Poď, spíjajme sa ľúbosťou až do rána, vychutnávajme samopaš! 19 Veď muža doma niet, vybral sa na ďalekú púť. 20 Vrecúško s peniazmi vzal so sebou, vráti sa domov až v deň splnu mesiaca." 21 Naklonila ho mnohým prehováraním, zviedla ho lichôtkami svojich pier. 22 Šiel za ňou, pochábeľ, ako vôl, keď ho vedú na jatku, a ako jeleň, čo sa zapletáva do puta, 23 kým pečeň prevŕta mu šíp, ako keď vták sa rúti do slučky a nevie, že mu ide o život. 24 Nuž teda, syn môj, počúvajže ma a všímaj si slov mojich úst: 25 Nech sa ti srdce na cesty k nej nekloní, nezatúlaj sa na jej chodníky! 26 Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila, a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila. 27 Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk