Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Neruč za druhého!

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku za cudzieho (človeka),
2 padol si do klepca slov svojich úst, lapil si sa v slovách svojich úst. 3 Urob teda, čo hovorím, syn môj, aby si sa vymanil, lebo si vošiel do hrsti svojmu blížnemu: choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. 4 Nedožič svojim očiam spať a svojim mihalniciam podriemať! 5 Vytrhni sa jak srna z ruky (poľovníka) a ako vtáča z ruky vtáčnika.

Nebuď leňoch!

6 Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús!
7 Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, 8 pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. 9 Dokedy, leňoch, budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku?! 10 "Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku!" 11 a príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.

Chráň sa falše!

12 (Je) naničhodník, ničomník, (kto) chodí s falošnými ústami;
13 (kto) žmurká okom, (kto) sa nohou dorozumieva, (kto) naznačuje prstami, 14 (kto) v srdci svojom (prechováva) prevrátenosti, (kto) zamýšľa zlo v každý čas, (kto) zvady rozsieva. 15 Preto naň príde náhle záhuba, zaraz bude zgniavený a pomoci (mu) nebude.

Chráň sa siedmich ohavností!

16 Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou:
17 pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, 18 srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, 19 kto hovorí lož ako svedok falošný a (ten), kto medzi bratmi zvady rozsieva.

Chráň sa cudzoložstva!

20 Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
21 Priviaž si ich navždy na srdce, oviň si ich vôkol hrdla! 22 Keď (niekam) pôjdeš, budú ťa viesť, keď budeš odpočívať, budú strážiť nad tebou, keď sa zobudíš, budú ťa sprevádzať. 23 Lebo prikázanie je lampášom a naučenie svetlom (je) a cestou života (sú) prekáravé (slová, aby si sa pridŕžal) náuky, 24 aby ťa zavarovali od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzinky. 25 Nedychti vo svojom srdci po jej peknote a nedaj sa lapiť jej mihalnicami! 26 Veď za pobehlicu je vari peceň chleba dosť, lež žena, (čo má) muža, na prevzácny život poľuje. 27 Či môže človek oheň vo svojom lone prenášať, a nespáliť si odev?! 28 Alebo môže človek chodiť po žeravej pahrebe, a nohy si nepopáliť?! 29 Nuž tak (povodí sa) tomu, kto vchádza k žene svojho blížneho: nebude bez trestu, nech by sa jej dotkol ktokoľvek. 30 Neopovrhujú zlodejom, ktorý ukradne, aby sa nasýtil, keď hladoval; 31 a keď ho chytia, nahradí sedemnásobne, dá celý majetok svojho domu. 32 Ale kto cudzoloží so ženou, ten rozum potratil, (iba) kto strmhlav sa rúti do skazy, ten (také niečo) urobí. 33 Stihne ho pohroma a potupa a jeho hanbu (z neho) nik nezotrie. 34 Lebo žiarlivosť rozzúri muža, nedá sa uprosiť v deň odplaty. 35 Nedá sa uchlácholiť kadejakým výkupným a neuspokojí sa, ani keby si (ho) neviem akými darmi zahŕňal.