Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Chráň sa cudzoložnej ženy!

1 Syn môj, všímaj si moju múdrosť a k mojej rozumnosti nakláňaj svoj sluch,
2 aby si si uchránil rozvahu a aby tvoje pery zachovali poznanie. 3 Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej. 4 Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený. 5 Jej nohy zostupujú do smrti, jej kroky dosahujú záhrobie. 6 Nekráča cestou života, jej kroky sú tackavé, ani nevie o tom. 7 Preto ma teraz, syn môj, počúvaj a neustupuj od slov mojich úst! 8 Stráň od nej svoju púť a nepribližuj sa k vchodu (do) jej obydlia, 9 aby si nevydával iným svoju mladú sviežosť napospas a svoje roky ukrutníkovi, 10 aby sa cudzí nenasycovali tvojím imaním a (aby neprepadali) v cudzincovom dome tvoje zárobky. 11 Musel by si kvíliť nakoniec, keby ťa pripravili o kožu a o telo, 12 a musel by si doznať: "Ako som (len) mohol nenávidieť napomínanie a moje srdce pohŕdalo karhaním, 13 ako som mohol neslúchať hlas svojich učiteľov a nenakláňať sluch k tým, čo ma učili? 14 Takmer by som bol celkom do nešťastia upadol uprostred pospolitosti a zástupu."

Miluj vlastnú ženu!

15 Pi vodu z vlastnej studnice, tečúcu (vodu) z vlastnej studienky!
16 Aby sa nevylievali von tvoje pramene a na námestia stružky vôd. 17 Nech patria iba tebe samému a okrem teba nikomu! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň a teš sa žene svojej mladosti! 19 Je sťaby utešená laň a srnka pôvabná; jej ňadrá nech ťa opájajú v každý čas, kochaj sa jednostaj v jej ľúbosti! 20 Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj, a (prečo) by si cudzinku objímal?! 21 Lebo pred Pánom sú cesty človeka, on zvažuje všetky jeho kroky. 22 Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov. 23 Taký zomrie z nedostatku náuky a zblúdi v množstve svojej hlúposti.