Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

1 Toto sú tiež Šalamúnove porekadlá, čo vypísali ľudia Ezechiáša, kráľa júdskeho.

Užitočnosť rozvážnosti, škodlivosť chvastúnstva

2 (Je) Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať.
3 Výška neba, hĺbka zeme a srdce kráľov sú nevyspytateľné. 4 Odstráň trosku zo striebra a podarí sa zlatníkovi (umelecká) nádoba. 5 Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti. 6 Nevystatuj sa pred kráľom a nepostav sa (ta, kde majú) miesto veľmoži. 7 Lebo je lepšie, (aby) ti povedali: "Potisni sa vyššie, sem!" než by ťa uponížili pred kniežaťom. 8 Čo tvoje oči videli, nechoď (s tým) hneď (a nezačínaj) spor! Lebo čo si počneš napokon, keď ťa tvoj blížny zahanbí? 9 Dožaduj sa práva, cti voči svojmu blížnemu, ale maj ohľad na tajomstvo iného, 10 aby ti to nevyčítal, kto by (to) počul, a nenarušil tvoju česť, čo si mal. 11 (Sťa) na strieborných misách zlaté jablká (sú) slov(á), povedané v pravý čas. 12 (Sťa) zlatá obrúčka a klenot zo zlata (je) múdry (mravo)kárca pre vnímavý sluch. 13 Ako (keď človek) ochladí sa snehom v horúčosti za žatvy, (takým dobrodením je) spoľahlivý posol pre toho, kto ho posiela, občerstvuje dušu svojmu pánovi. 14 Mraky a vietor, ale bez dažďa, je človek, ktorý hory doly sľuboval, a nedal nič. 15 Trpezlivosťou sa dá knieža obmäkčiť a kosti láme jazyk lichotný. 16 Našiel si med? Jedz, koľko je ti dosť, aby si sa ho nenajedol nadmieru a nemusel ho vydáviť. 17 Zdržiavaj svoju nohu od príbytku svojho priateľa, aby ťa nemal po krky a neznenávidel ťa. 18 Kladivo, meč a ostrý šíp je človek, ktorý krivo svedčí proti svojmu blížnemu. 19 Zlomený zub a noha vytknutá (je) spoliehanie na neverného (človeka) v čase úzkosti. 20 Vyzliekať kabát za chladného (počasia), (liať) ocot na ranu (je) spievať piesne srdcu smutnému. 21 Ak je ten, kto ťa nenávidí, hladný, daj mu chleba jesť, ak je smädný, daj mu vody piť; 22 lebo tak mu žeravého uhlia nahrnieš na hlavu a Pán ti odplatí. 23 Severný vietor nosí dážď a potmehúdsky jazyk nahnevanú tvár. 24 Je lepšie bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. 25 Studená voda pre vyprahnutú dušu (je) dobrá zvesť z ďalekého kraja. 26 Zmútená studnica a prameň skazený (je) spravodlivý (človek), čo sa zakolíše pred bezbožníkom. 27 Jesť veľa medu nie je na osoh, nuž,(priam tak) šetri s pochvalnými slovami! 28 (Sťa) mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž, čo nevie svojho ducha držať na uzde.