Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať! 2 Lebo ich srdce myslí na zbojstvo, ich pery vyslovujú trápenie. 3 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. 4 Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním. 5 Múdry chlap (je viac ako) moc a umný človek (viac než) sila mohutná. 6 Bo (takto) po rozumných úvahách sa pustíš do vojny a úspech (je tam, kde je) veľa poradcov. 7 Múdrosť je privysoká truľovi, (a preto) v bráne neotvorí svojich úst. 8 Ten, kto sa zaoberá zlými zámermi, bude sa volať intrigán. 9 Hriech chodí pochábľovi po mysli, nuž oškliví sa ľuďom posmievač. 10 Ak si chabý (teraz, keď sa dobre máš), (bude) slabá tvoja sila v čase súženia. 11 Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko! 12 Keby si povedal: "Nuž ja som o tom nevedel" - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov. 13 Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý, a medu samotok je sladký tvojmu podnebiu. 14 Tak, vedz,(je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 15 Nestroj úklady, bohaprázdny (človek), príbytku spravodlivého, nepustoš miesto,(kde sa kladie) na odpočinok. 16 Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz), zločinci však pohrúžia sa v nešťastí. 17 Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, 18 aby (to) vari nepobadal Pán a (nevyvolalo to) v jeho očiach neľúbosť, aby neodvrátil od neho svoj hnev. 19 Nesrď sa na tých, ktorí pášu zlo, nerozhorčuj sa na zločincov! 20 Bo nemá budúcnosti zlý (a) zhasne kahan bohaprázdnych (ľudí). 21 Boj sa Pána, syn môj, aj vladára (a) daj si pokoj s buričmi, 22 lebo náhle zdvihne sa ich záhuba; a ktovie, (kedy vzíde) skaza od oboch?

Druhý dodatok

23 Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.
24 Kto vraví vinnému: "Si nevinný," ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť. 25 Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí a príde na nich požehnanie prehojné. 26 Bozkáva (na) pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli! Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom. 28 Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu, ani nezavádzaj nikoho svojimi perami. 29 Nehovor: "Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov." 30 Prešiel som popri poli lenivého človeka a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil. 31 A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou, jeho povrch pokrývalo bodľačie a jeho múr sa rozváľal. 32 Keď som to videl, uvažoval som, hľadel som a vzal som si ponaučenie. 33 "Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku." 34 Nuž príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk