Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

1 Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať! 2 Lebo ich srdce myslí na zbojstvo, ich pery vyslovujú trápenie. 3 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. 4 Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním. 5 Múdry chlap (je viac ako) moc a umný človek (viac než) sila mohutná. 6 Bo (takto) po rozumných úvahách sa pustíš do vojny a úspech (je tam, kde je) veľa poradcov. 7 Múdrosť je privysoká truľovi, (a preto) v bráne neotvorí svojich úst. 8 Ten, kto sa zaoberá zlými zámermi, bude sa volať intrigán. 9 Hriech chodí pochábľovi po mysli, nuž oškliví sa ľuďom posmievač. 10 Ak si chabý (teraz, keď sa dobre máš), (bude) slabá tvoja sila v čase súženia. 11 Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko! 12 Keby si povedal: "Nuž ja som o tom nevedel" - či ten, čo váži srdcia, neporozumie? Veď strážca tvojej duše vie, odplatí človekovi podľa jeho činov. 13 Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý, a medu samotok je sladký tvojmu podnebiu. 14 Tak, vedz,(je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 15 Nestroj úklady, bohaprázdny (človek), príbytku spravodlivého, nepustoš miesto,(kde sa kladie) na odpočinok. 16 Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem (ráz), zločinci však pohrúžia sa v nešťastí. 17 Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá, 18 aby (to) vari nepobadal Pán a (nevyvolalo to) v jeho očiach neľúbosť, aby neodvrátil od neho svoj hnev. 19 Nesrď sa na tých, ktorí pášu zlo, nerozhorčuj sa na zločincov! 20 Bo nemá budúcnosti zlý (a) zhasne kahan bohaprázdnych (ľudí). 21 Boj sa Pána, syn môj, aj vladára (a) daj si pokoj s buričmi, 22 lebo náhle zdvihne sa ich záhuba; a ktovie, (kedy vzíde) skaza od oboch?

Druhý dodatok

23 Aj tieto (príslovia sa pripisujú) mudrcom: Je mrzké hľadieť na osoby pri súde.
24 Kto vraví vinnému: "Si nevinný," ľudia ho budú preklínať (a) národy mu budú zlorečiť. 25 Tým však, čo sa zastávajú spravodlivosti, dobre sa povodí a príde na nich požehnanie prehojné. 26 Bozkáva (na) pery, kto dáva správnu odpoveď. 27 Vybav si vonku svoju robotu a vykonaj ju na poli! Potom (sa môžeš oženiť) a budovať si dom. 28 Nebývaj pre nič za nič svedkom proti svojmu blížnemu, ani nezavádzaj nikoho svojimi perami. 29 Nehovor: "Ako on urobil mne, tak aj ja jemu urobím. Odplatím každému podľa jeho činov." 30 Prešiel som popri poli lenivého človeka a popri vinohrade chlapa, ktorý rozum potratil. 31 A hľa, bol celkom zarastený pŕhľavou, jeho povrch pokrývalo bodľačie a jeho múr sa rozváľal. 32 Keď som to videl, uvažoval som, hľadel som a vzal som si ponaučenie. 33 "Trošičku pospať, trošku podriemať, trošičku ruky zložiť na lôžku." 34 Nuž príde ako tulák bieda na teba a núdza jak ozbrojený muž.