Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Keď si sadneš s pánom jesť, dobre si všímaj (toho), kto je pred tebou. 2 A nôž si prilož na hrdlo, ak ovládať chceš svoju chuť. 3 Nežiadaj si jeho lahôdok, bo je to pokrm oklamný. 4 Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť. 5 (Len čo) si mihol okom (na bohatstvo), už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám. 6 Nejedávaj chlieb u závistlivého (človeka) a nežiadaj si jeho lahôdok! 7 Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. "Jedz a pi!", vraví ti, ale jeho srdce ti nežičí. 8 Vydáviš sústo, čo si prehltol, a budeš mrhať svoje pekné slová (podaromnici). 9 Nehovor bláznovi (nič) do ucha, lebo (len) opovrhne rozumnosťou tvojich slov. 10 Nevnikaj za medzu prastarú a neskracuj pole sirotám! 11 Lebo ich zástanca je mocný, on bude viesť proti tebe ich pravotu. 12 Vovádzaj svoje srdce do učenia a (napni) svoje uši k slovám rozumným. 13 Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom. 14 Ty ho vyšľaháš korbáčom a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom. 15 Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež 16 a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery správne (veci) hovoriť. 17 Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň, 18 lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 19 Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený, a rovnou cestou svoje srdce veď! 20 Nepatri (k tým, čo) spíjajú sa vínom (nadmieru), (ani k tým, ktorí) nevedia sa najesť mäsa dosýta. 21 Bo schudobnie pijan i ten, čo sa objedá, a ospanlivosť odieva do handier. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni! 23 Získavaj pravdu a nepredávaj (ju), múdrosť, náuku a rozumnosť! 24 Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. 25 Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička! 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu! 27 Bo jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica. 28 Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne. 29 Kto bedáka? Kto (vraví): "Jaj!"? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany (tŕži)? Ktože má oči zmútené? 30 Tí, čo sa (dlho) bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané. 31 Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne, 32 lež naposledok štipne ako had a kúsne ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. 34 Budeš sťa (ten, čo) na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni. 35 "Nabili ma,(a) nebolelo ma, natĺkli ma,(a) nič som necítil. - Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk