Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

23. kapitola

1 Keď si sadneš s pánom jesť, dobre si všímaj (toho), kto je pred tebou. 2 A nôž si prilož na hrdlo, ak ovládať chceš svoju chuť. 3 Nežiadaj si jeho lahôdok, bo je to pokrm oklamný. 4 Nenamáhaj sa zbohatnúť (a) zdržuj svoju vynaliezavosť. 5 (Len čo) si mihol okom (na bohatstvo), už ho niet. Lebo je isté, že si spraví perute a odletí jak orol k nebesám. 6 Nejedávaj chlieb u závistlivého (človeka) a nežiadaj si jeho lahôdok! 7 Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. "Jedz a pi!", vraví ti, ale jeho srdce ti nežičí. 8 Vydáviš sústo, čo si prehltol, a budeš mrhať svoje pekné slová (podaromnici). 9 Nehovor bláznovi (nič) do ucha, lebo (len) opovrhne rozumnosťou tvojich slov. 10 Nevnikaj za medzu prastarú a neskracuj pole sirotám! 11 Lebo ich zástanca je mocný, on bude viesť proti tebe ich pravotu. 12 Vovádzaj svoje srdce do učenia a (napni) svoje uši k slovám rozumným. 13 Neukracuj chlapca na treste, bo nezomrie, keď ho vyšľaháš korbáčom. 14 Ty ho vyšľaháš korbáčom a (tým) zachraňuješ jeho dušu pred peklom. 15 Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež 16 a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery správne (veci) hovoriť. 17 Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň, 18 lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. 19 Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený, a rovnou cestou svoje srdce veď! 20 Nepatri (k tým, čo) spíjajú sa vínom (nadmieru), (ani k tým, ktorí) nevedia sa najesť mäsa dosýta. 21 Bo schudobnie pijan i ten, čo sa objedá, a ospanlivosť odieva do handier. 22 Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni! 23 Získavaj pravdu a nepredávaj (ju), múdrosť, náuku a rozumnosť! 24 Radosťou plesá otec spravodlivého, a rodič (syna) múdreho sa kochá v ňom. 25 Nech kochajú sa (v tebe) tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička! 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce a bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu! 27 Bo jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica. 28 Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne. 29 Kto bedáka? Kto (vraví): "Jaj!"? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany (tŕži)? Ktože má oči zmútené? 30 Tí, čo sa (dlho) bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané. 31 Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne, 32 lež naposledok štipne ako had a kúsne ako zmija. 33 Oči ti budú vidieť veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. 34 Budeš sťa (ten, čo) na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni. 35 "Nabili ma,(a) nebolelo ma, natĺkli ma,(a) nič som necítil. - Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas."