Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Prozreteľnosť Božia zahrnuje všetko

1 Človeku patrí uvažovať v srdci, no výpoveď(dáva) Pán na jazyk.
2 Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky. 3 Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. 4 Pán všetko stvoril pre svoj cieľ, aj bezbožného na deň pohromy. 5 Pánovi je odporný každý nadutec, stavím sa (s kýmkoľvek), že trestu neujde. 6 Previnenie sa vykupuje opravdivým milosrdenstvom a zlému sa vyhýba bázňou pred Pánom. 7 Ak sa Pánovi ľúbia cesty (nejakého) človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním. 8 Lepšie (mať) málo spravodlivým (spôsobom), ako veľké dôchodky a nespravodlivo. 9 Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale Pán riadi jeho krok. 10 Na kráľových perách je Božia výpoveď, (preto) sa jeho ústa neprehrešia v rozsudzovaní. 11 Váha a misky prináležia Pánovi, jeho dielom sú všetky kamienky (vo) vrecku. 12 Je ohavnosťou, aby králi konali bezbožne, lebo (len) spravodlivosťou sa upevňuje trón. 13 Kráľovou záľubou sú pery pravdivé a rád má toho, kto sa vyjadruje úprimne. 14 Kráľov hnev - poslovia smrti, a uchláchoľuje ho múdry muž. 15 Na jasnej tvári kráľovej (sa) život (zrkadlí) a jeho láskavosť je sťa mrak pŕšky za vesny. 16 Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro. 17 Vyhýbať zlu je hradskou cestou počestných, chráni si život, kto stráži svoju púť. 18 Pýcha (je) pred skazou a pred pádom je namyslený duch. 19 Lepšie ponižovať sa s poníženými, než s pyšnými sa deliť o korisť. 20 Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. 21 Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť. 22 Rozum je prameňom života pre (človeka), ktorý ho má, pre bláznov je však trestom bláznovstvo. 23 Múdremu myseľ (vkladá) do úst rozvahu a na perách mu rozmnožuje účinnosť. 24 Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť (z nich prúdi do) duše a osvieženie (do) kostí. 25 Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, napokon však vedie do smrti. 26 Hlad pracujúceho zaň pracuje, lebo ho naháňajú jeho ústa (do práce). 27 Ničomný človek strojí zlé a na perách má plameň blčiaci. 28 Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov. 29 Ukrutník (sa usiluje) zviesť svojho blížneho a viesť ho cestou nedobrou. 30 (Keď niekto) prižmuruje oči, snuje zlo, (keď si niekto) hryzie pery, (už) zlo dokonal. 31 Šediny sú ozdobnou korunou, (no táto koruna) sa nadobúda čestnou púťou (života). 32 Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať. 33 Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie (býva) od Pána.