Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Požehnanie spravodlivosti a kliatba hriechu

1 Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
2 Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 3 Pán nedopustí, aby spravodlivý hladoval, lež zapudzuje žiadostivosť nespravodlivých. 4 Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje. 5 Kto v lete zhromažďuje zásoby, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je na hanbu. 6 Na hlavu spravodlivého (sa hrnie) hojné požehnanie Pánovo, lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie. 7 Pamiatka spravodlivého je na požehnanie, lež meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 9 Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. 10 Kto mrká okom, spôsobuje bôľ a mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 11 ústa spravodlivého sú prameňom života, lež ústa bezbožných ukrývajú bezprávie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného sa nachádza múdrosť, prút však (dolieha na) chrbát (človeka), čo rozum potratil. 14 Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa - to skaza vzápätí. 15 Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého (je na osoh jeho) životu, dôchodok koristníka (je mu) na skazu. 17 Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva. 18 Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ. 19 Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný. 20 Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého, no srdce bezbožných nestojí za nič. 21 Pery spravodlivého občerstvujú mnohých, blázni však hynú nedostatkom rozumu. 22 Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie. 23 Pre blázna páchať neprávosť je zábavka, (priam tak) múdrosť pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú. 25 Len sa búrka preženie a už nie je z bezbožníka nič, spravodlivý však je sťa základ večitý. 26 Čím je ocot na zuby a čím je na zrak dym, tým je lenivec pre tých, čo ho posielajú. 27 Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. 28 Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč. 29 Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, ale bezbožníci neostanú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú. 32 Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.