Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Požehnanie spravodlivosti a kliatba hriechu

1 Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou. Ale pochabý syn býva na zármutok svojej materi.
2 Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou. 3 Pán nedopustí, aby spravodlivý hladoval, lež zapudzuje žiadostivosť nespravodlivých. 4 Kto pracuje lenivou rukou, chudobnie, naproti tomu ruka pracovitých obohacuje. 5 Kto v lete zhromažďuje zásoby, je človek rozumný, kto drichme cez žatvu, je na hanbu. 6 Na hlavu spravodlivého (sa hrnie) hojné požehnanie Pánovo, lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie. 7 Pamiatka spravodlivého je na požehnanie, lež meno bezbožných spráchnivie. 8 Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 9 Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí. 10 Kto mrká okom, spôsobuje bôľ a mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku. 11 ústa spravodlivého sú prameňom života, lež ústa bezbožných ukrývajú bezprávie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky. 13 Na perách rozumného sa nachádza múdrosť, prút však (dolieha na) chrbát (človeka), čo rozum potratil. 14 Múdri skrývajú vedomosť, lež ústa pochábľa - to skaza vzápätí. 15 Majetnosť boháča je preň pevným mestom, postrachom núdznych je ich chudoba. 16 Zárobok spravodlivého (je na osoh jeho) životu, dôchodok koristníka (je mu) na skazu. 17 Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia, ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva. 18 Statočné pery zakrývajú nenávisť, ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ. 19 Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný. 20 Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého, no srdce bezbožných nestojí za nič. 21 Pery spravodlivého občerstvujú mnohých, blázni však hynú nedostatkom rozumu. 22 Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie. 23 Pre blázna páchať neprávosť je zábavka, (priam tak) múdrosť pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožný bojí, to naň príde, čo si spravodliví žiadajú, to dostanú. 25 Len sa búrka preženie a už nie je z bezbožníka nič, spravodlivý však je sťa základ večitý. 26 Čím je ocot na zuby a čím je na zrak dym, tým je lenivec pre tých, čo ho posielajú. 27 Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú. 28 Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč. 29 Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, ale bezbožníci neostanú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú. 32 Ústa spravodlivého vedia, čo je milé, kým ústa bezbožných prevrátenosti.