Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Tretia elégia

1 Som muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu.
2 Vohnal a voviedol ma do temnôt, kde svetla niet. Alef 3 Na mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku. 4 Zosušil na mne telo, kožu, dolámal moje kosti. 5 Obklopil, obkľúčil ma jedom a útrapami. 6 V temnotách ma usadil ako večne mŕtvych. 7 Ohradil ma, že neuniknem, reťaze mi zaťažil; 8 hoc by som volal, kričal, udusí moju prosbu. 9 Na cesty mi dal hradby z kvádrov, moje chodníky porozvracal. 10 Je mi ako striehnuci medveď, lev, ktorý čaká v skrýši. 11 Zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom. 12 Natiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp. 13 Do mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho tulca. 14 Všetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň. 15 Horkosťou ma nasýtil, opojil ma palinou. 16 Zuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom. 17 Z pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho. 18 Vravel som: "Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána." 19 Spomeň si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu. 20 V spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne. 21 Toto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. 22 Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, 23 obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť. 24 "Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam." 25 Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. 26 Dobre je ticho čakať Pánovo spasenie. 27 Pre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladi. 28 Nech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil! 29 Nech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej. 30 Ponúknuť má líce, keď ho bije, potupou sa nasýtiť. 31 Pretože Pán nezavrhne naveky ... 32 Zmilúva sa - hoc i zarmucuje - svojou veľkou milosťou. 33 Zo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. 34 Keď drvia pod nohami všetkých zajatcov zeme, 35 keď zvrátia právo muža pred tvárou Najvyššieho, 36 keď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán? 37 Na čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán? 38 Nevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho? 39 Čože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech? 40 Prezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi; 41 na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu! 42 My sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil. 43 Zahalil si sa hnevom, stíhal si nás, stínal si, nezľutoval si sa. 44 Zahalil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba. 45 Urobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov. 46 Proti nám otvárali ústa všetci naši odporci. 47 Hrôza a jama nás čakala, zánik a skaza. 48 Potoky vôd mi prúdia z oka pre skazu dcéry môjho ľudu. 49 Oko mi slzí, neustáva, spočinku nemá, 50 kým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán. 51 Oko mi trápi dušu pre všetky dcéry môjho mesta. 52 Ako na vtáka poľovali na mňa odporci bez príčiny. 53 V jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa. 54 Vody mi zakrývali hlavu, myslel som: "Je mi koniec." 55 Vzýval som, Pane, tvoje meno z priepastnej jamy. 56 Počul si môj hlas: "Neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom." 57 Keď som ťa volal, bol si blízko, vravel si: "Neboj sa!" 58 Viedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život. 59 Videl si, Pane, moju utýranosť, zastaň sa môjho práva! 60 Videl si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja. 61 Čul si ich hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja, 62 reči mojich odporcov, plány proti mne celý deň. 63 Pozoruj ich, či sedia a či stoja, že ja som ich pesničkou. 64 Odplať im, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov! 65 Dopusťže na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne tvoja kliatba! 66 Stíhaj ich v hneve a znivoč ich pod svojím nebom, Pane!