Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Tradície otcov

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a opýtali sa ho:
2 "Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov? Veď si neumývajú ruky, keď jedia chlieb." 3 On im odvetil: "A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? 4 Lebo Boh povedal: “Cti svojho otca i matku” a: “Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.” 5 Vy však hovoríte: “Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, 6 ten už nemusí ctiť svojho otca.” A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. 7 Pokrytci! Dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 “Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 9 No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.”"

Čo poškvrňuje človeka

10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a pochopte:
11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka." 12 Tu pristúpili učeníci a povedali mu: "Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli, čo si povedal?" 13 On im odpovedal: "Každú rastlinu, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, vytrhnú aj s koreňom. 14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy." 15 Peter mu na to povedal: "Vysvetli nám toto podobenstvo." 16 On odvetil: "Ešte ani vy nechápete? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky? 18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. 20 Toto poškvrňuje človeka; ale jesť neumytými rukami, to človeka nepoškvrňuje."

Uzdravenie Kanaánčanky

21 Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu.
22 Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." 23 Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." 24 Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." 25 No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi!" 26 On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." 27 "Áno, Pane," vravela ona, "ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." 28 Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

Uzdravenia pri Galilejskom mori

29 Keď odtiaľ Ježiš odišiel, prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol.
30 Prichádzali k nemu celé zástupy, ktoré mali so sebou chromých, slepých, mrzákov, nemých a mnohých iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval. 31 A zástupy žasli, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia, a velebili Boha Izraela.

Druhé rozmnoženie chleba

32 Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: "Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na ceste."
33 Učeníci mu povedali: "Kdeže vezmeme na púšti toľko chleba, aby sme nasýtili takýto zástup?" 34 Ježiš sa ich opýtal: "Koľko máte chlebov?" Oni odpovedali: "Sedem a zopár rybiek." 35 Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. 36 Vzal sedem chlebov a ryby, vzdával vďaky, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem plných košov zvyšných odrobín. 38 Tých, čo jedli, bolo štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loďku a prišiel do magadanského kraja.