Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 Jób odpovedal:

S Bohom sa nedá hádať

2 "Vskutku viem, že je to tak, že človek nie je v práve pred Bohom.
3 Keby sa niekto chcel s ním pustiť do hádky, neodpovie mu ani na jedno z tisíca.

Nesmierna Božia moc

4 Má múdru myseľ a silu mohutnú. Kto vzoprel sa mu už a zdravý vyviazol?!
5 On nebadane vrchy prenáša a v rozhorlení ich poprehadzuje. 6 Aj zemou pohne on z vlastného jej miesta, že sa jej stĺpy budú zachvievať. 7 On zakáže slnku a nevyjde a pod pečaťou hviezdy zatvára. 8 On samojeden rozostiera nebesá a prechádza sa po morských hlbinách. 9 Voz stvoril Veľký, Orion takisto aj s Kuriatkami a juhu izbami. 10 On robí veci preveľké, nesmierne, divy, ktorým počtu niet. 11 Keď kol mňa ide, ani si to nevšimnem keď prešmykne sa, tiež ho nezbadám. 12 Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? A kto mu povie: “Čo to vystrájaš?” 13 Boh však svoj hnev nijak nezdržiava a koria sa mu voje Potvory.

Nevyspytateľné sú cesty Pánove

14 Tým menej teda smiem s ním rokovať ja a proti nemu slová vyberať.
15 Keď v práve som snáď, nedostanem odpoveď; len prosiť môžem svojho žalobcu. 16 Keď oslovím ho, nechá ma hovoriť, že na môj hlas dbá, veriť nemôžem... 17 On, čo ma zaraz kruší pre maličkosť a pre nič za nič mi rany rozmnoží, 18 nedá môjmu duchu ani vydýchnuť si a nasycuje ma horkosťou. 19 Ak o moc ide, on je najsilnejší, ak ide o súd, kto ho predvolá?! 20 Keby som tvrdil, že som spravodlivý, vlastné ústa ma odsúdia, keby som nevinný robil sa, dokáže moju skazenosť. 21 Či statočný som, ani to nepoznám, nuž opovrhujem svojím životom. 22 Hej, povedal som: Všetko je už jedno, on nevinného so zlým zahubí! 23 Ak náhle zájde voľakto pod bičom, on posmieva sa dobrých zúfalstvu. 24 Ba kraj ak príde do rúk bezbožníka, on zrak jeho sudcov pozahaľuje. Ak on to nie je, kto by to bol teda?

Beznádejné položenie

25 Dni rýchlejšie mi ako bežec utiekli a stratili sa, šťastie nezhliadli.
26 Sťa člnok z tŕstia sa iba prekĺzli, ako keď orol zlieta na korisť. 27 Ak pomyslím si: Na svoj nárek zabudnem, výzor si zmením, rozveselím sa; 28 hneď naľakám sa všetkých svojich bolestí, lebo viem, že ma ich nezbavíš. 29 Nuž ak som teda vinovatý (pred tebou), tak načo ešte mám sa namáhať? 30 Hoc snehom seba poumýval by som a svoje ruky lúhom očistil, 31 ty ma zas pohrúžiš do špiny, že vlastným šatom budem hnusiť sa.

Rozhodca medzi Bohom a človekom?

32 On nie je človek ako ja, by som mu povedal: Tak spolu sa pred súd postavme!
33 Niet kto by mohol medzi nami rozsúdiť, kto na nás oboch ruku vložil by, 34 kto jeho metlu odo mňa by oddialil, by hrôza z neho nedesila ma. 35 Lež prehovorím, pred ním strach mať nebudem, bo moje veci sa tak nemajú.