Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 Jób odpovedal:

S Bohom sa nedá hádať

2 "Vskutku viem, že je to tak, že človek nie je v práve pred Bohom.
3 Keby sa niekto chcel s ním pustiť do hádky, neodpovie mu ani na jedno z tisíca.

Nesmierna Božia moc

4 Má múdru myseľ a silu mohutnú. Kto vzoprel sa mu už a zdravý vyviazol?!
5 On nebadane vrchy prenáša a v rozhorlení ich poprehadzuje. 6 Aj zemou pohne on z vlastného jej miesta, že sa jej stĺpy budú zachvievať. 7 On zakáže slnku a nevyjde a pod pečaťou hviezdy zatvára. 8 On samojeden rozostiera nebesá a prechádza sa po morských hlbinách. 9 Voz stvoril Veľký, Orion takisto aj s Kuriatkami a juhu izbami. 10 On robí veci preveľké, nesmierne, divy, ktorým počtu niet. 11 Keď kol mňa ide, ani si to nevšimnem keď prešmykne sa, tiež ho nezbadám. 12 Ak niečo schytí, kto mu v tom zabráni? A kto mu povie: “Čo to vystrájaš?” 13 Boh však svoj hnev nijak nezdržiava a koria sa mu voje Potvory.

Nevyspytateľné sú cesty Pánove

14 Tým menej teda smiem s ním rokovať ja a proti nemu slová vyberať.
15 Keď v práve som snáď, nedostanem odpoveď; len prosiť môžem svojho žalobcu. 16 Keď oslovím ho, nechá ma hovoriť, že na môj hlas dbá, veriť nemôžem... 17 On, čo ma zaraz kruší pre maličkosť a pre nič za nič mi rany rozmnoží, 18 nedá môjmu duchu ani vydýchnuť si a nasycuje ma horkosťou. 19 Ak o moc ide, on je najsilnejší, ak ide o súd, kto ho predvolá?! 20 Keby som tvrdil, že som spravodlivý, vlastné ústa ma odsúdia, keby som nevinný robil sa, dokáže moju skazenosť. 21 Či statočný som, ani to nepoznám, nuž opovrhujem svojím životom. 22 Hej, povedal som: Všetko je už jedno, on nevinného so zlým zahubí! 23 Ak náhle zájde voľakto pod bičom, on posmieva sa dobrých zúfalstvu. 24 Ba kraj ak príde do rúk bezbožníka, on zrak jeho sudcov pozahaľuje. Ak on to nie je, kto by to bol teda?

Beznádejné položenie

25 Dni rýchlejšie mi ako bežec utiekli a stratili sa, šťastie nezhliadli.
26 Sťa člnok z tŕstia sa iba prekĺzli, ako keď orol zlieta na korisť. 27 Ak pomyslím si: Na svoj nárek zabudnem, výzor si zmením, rozveselím sa; 28 hneď naľakám sa všetkých svojich bolestí, lebo viem, že ma ich nezbavíš. 29 Nuž ak som teda vinovatý (pred tebou), tak načo ešte mám sa namáhať? 30 Hoc snehom seba poumýval by som a svoje ruky lúhom očistil, 31 ty ma zas pohrúžiš do špiny, že vlastným šatom budem hnusiť sa.

Rozhodca medzi Bohom a človekom?

32 On nie je človek ako ja, by som mu povedal: Tak spolu sa pred súd postavme!
33 Niet kto by mohol medzi nami rozsúdiť, kto na nás oboch ruku vložil by, 34 kto jeho metlu odo mňa by oddialil, by hrôza z neho nedesila ma. 35 Lež prehovorím, pred ním strach mať nebudem, bo moje veci sa tak nemajú.