Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

1 Tu prehovoril Šuachčan Bildad a vravel:

Boh je spravodlivý

2 "Dokedy budeš vravieť také veci a slová tvojich úst budú ako víchor?
3 Azda Boh, prevracia súdne právo, alebo Všemohúci porušuje spravodlivosť? 4 Ak ti deti zhrešili proti nemu, vydal ich napospas vlastnej vine. 5 Ale ak sa ty obrátiš k Pánovi, vyprosíš si milosť Všemocného. 6 Ak budeš nevinný a spravodlivý, on bude hneď bedliť o teba a obnoví príbytok tvojej spravodlivosti. 7 Ak tvoj počiatok aj bude malý, tvoja budúcnosť veľmi narastie.

Boh tresce zlých

8 Len sa spýtaj pokolení minulých, na skúsenosť predkov pozor daj!
9 My včerajší sme iba a nevedomí, naše zemské dni sú sťaby tieň. 10 Či nie oni učia ťa a hovoria ti, zo svojich sŕdc vynášajú slová? 11 Pučí azda rákosie, kde niet bahna, abo rastie tŕstie, kde vlahy niet? 12 Hoc je v kvete ešte a nezrezané, pred všetkými bylinami usychá. 13 To cesta je každého hriešnika, takto hynie nádej bezbožníka. 14 Skladá svoju dôveru do prázdnej kapsy, svoju zábezpeku do pavučiny. 15 Chce sa oprieť o svoj dom, no nevydrží, chce sa ho pridržať, neobstojí však. 16 Stojí plné šťavy pred východom slnka, výhonkami čnie nad svojím sadom, 17 lenže jeho korene sú v hŕbe skál, v príbytku kamenistom žije si. 18 Keď však vytrhnú ho z jeho miesta, zaprie ho a povie: Nikdy som ťa nevidelo! 19 A hľa, tu je rozpadnutý na ceste, iní zasa vyrastajú z prachu.

Boh vyslyší spravodlivého

20 Boh nezavrhne bezúhonného, ani svojou rukou nepodoprie zlých.
21 Ešte ústa naplní ti smiechom a tvoje pery jasotom radostným. 22 Tvojich nenávistníkov pokryje hanba a stánky hriešnikov sa pominú."