Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Jób odpovedal:

Premiera bolesti

2 "Bár by môj nárek presne odmeraný bol, s ním biedu moju bár by zvážili!
3 Veru by ona morský piesok prevážila, nuž preto moje slová roztrpčené sú. 4 Veď vo mne šípy Všemocného (utkveli), že môj duch saje ich jed do seba a Božie hrôzy bojujú proti mne. 5 Či híka osol, keď má pažiť pred sebou? A nad obrokom býk var zabučí? 6 Čo chuti nemá, možno jesť bez soli? A bielko vajca má chuť nejakú? 7 Tak sa moja duša nechce dotknúť toho a moje srdce si pokrm zhnusilo.

Už len smrť…

8 Bár by sa mi moja žiadosť splnila (raz) a čo dúfam, Pán mi dožičil!
9 Bár by sa Pánovi rozmliaždiť ma chcelo a rukou hybkou vyrvať z koreňov! 10 Tak by mi radosť akási ostala a jasal bych aj v mukách ukrutných, že nezaprel som slová Svätého. 11 Kde silu beriem, že schopný som vydržať? A načo ešte život držím si? 12 Je moja sila akoby zo skaly a moje telo ako zo spieže? 13 Či niet pre mňa už nijakej záchrany a odňatá mi je každá opora?

Keď aj priatelia zlyhajú

14 Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
15 Jak riava prudká, tak bratia sklamali ma, keď koryto jej vody opustia, 16 ktoré ľadmi skalené bývajú a snehy v sebe skryté mávajú, 17 lež v horúčavách zaraz opľasnejú a v čase pále stadiaľ tratia sa. 18 To pre ne cesty pomýlia si pocestní a púšťou blúdia, zhynú napokon. 19 Vyzerajú ich pocestní temanskí a tlupy sábske na ne čakajú. 20 Jak zamrzí ich, že na ne spoľahli sa, že došli až k nim, sklamali sa však. 21 Aj vy ste teraz práve takí voči mne, ste preľaknutí, hrôzu cítite. 22 Či vravel som vám: Dajte mi voľačo, darujte mi čosi z imania!? 23 Alebo: Vysloboďte ma z rúk nepriateľa a vykúpte ma z moci zlostníka!? 24 Poučte ma a ja budem mlčať. Ak som v niečom schybil, vysvetlite mi! 25 Veď priame slová sú také pôsobivé, lež vaše hany čože dokážu? 26 Či zamýšľate iba slová súdiť? Var vetru platia kriky zúfalca? 27 Aj o sirotu by ste losovali a priateľa by ste predali. 28 Nuž ráčte a obráťte sa teraz ku mne, nebudem vám luhať do očí. 29 Len poďte sem a nech sa krivda nedeje! Len poďte, tu je ešte moja statočnosť! 30 Či nepravda väzí na mojom jazyku? Či moje ďasno nerozlíši zlobu?