Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Proti Bohu niet ponosy

1 Krič, či niekto odpovie ti! Na ktorého z duchov sa obrátiš?
2 Pošetilca ničí roztrpčenosť, blázna zasa žiarlivosť zabije. 3 Pošetilca koreň pustiť zrel som, ale hneď som preklial jeho príbytok. 4 Jeho deti blaho nedosiahnu, v bránach zdeptajú ich, zástancu nemajú. 5 Čo sebe nažali, poje hladný, ba aj sprostred tŕnia uchváti to; smädní vyčerpajú ich imanie. 6 Veď nešťastie z prachu nevyrastá, ani bieda nevypučí z pôdy. 7 Človek si sám plodí trápenie, ako z ohňa vyletujú iskry.

Podrobiť sa Bohu

8 Ja sa však iba k Pánovi utiekam, Bohu zverím svoje právo.
9 Preveľké, tajomné veci robí, skutky prepodivné, počtu im niet! 10 Povrchu zemskému on dažde dáva, zosiela tiež rosu na tvár polí. 11 Ponížených vysoko pozdvihuje, tých, čo trúchlia, blaženými robí. 12 Chytrákov úmysly on celkom marí, že ich ruky vždy sú bez úspechu. 13 Múdrych on v chytráctve ich polapuje, potuteľných plány sa nesplnia. 14 Aj za dňa bieleho do tmy rútia sa, napoludnie tápu ako v noci. 15 Úbožiaka chráni pred mečom ich úst, pred zlými rukami bedára, 16 takže človek ubitý môže dúfať, ničomnosť však ústa zavrie si.

Pravé šťastie je u Boha

17 Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!
18 On udiera, ale aj obväzuje, raní, no jeho ruky liečia aj. 19 Zo šiestich súžení ťa vyslobodí, siedme zlo ťa už nestihne. 20 Za hladu ťa zachráni od smrti, pred ostrím meča za vojny. 21 Pred šľahmi jazyka sa skryješ, neľakneš sa skazy, keď ťa stihne. 22 Vysmeješ sa z nešťastia, z hladomoru, ani zemskej zveri sa báť nebudeš. 23 Ale aj s poľným kamením budeš zmluvu mať, aj poľná zverina bude žiť s tebou v pokoji. 24 Uvidíš, že tvoj stan je bez poruchy, a keď prídeš domov, nepochybí tam nič. 25 Spoznáš, že tvoje potomstvo je početné a tvojich výhonkov je ako bylín na poli. 26 Do hrobu zostúpiš vo vysokom veku, ako keď vŕšia snopy v pravom čase. 27 Pozri, toto sme skúsili a tak to je. Počúvni a vezmi si to k srdcu!"