Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

Predtým múdry – teraz zúfalý…

2 "Možno s tebou hovoriť? Veď skleslý si! Kto však mohol by sa zdržať slova?
3 Mnohých si zaiste poučoval, utužoval ochabnuté ruky, 4 posilňoval chvejúce sa nohy, obodroval slovom nestálych. 5 Keď to prišlo na teba, mrzíš sa, keď sa ťa to dotklo, si skľúčený. 6 Nádej v bázeň pred Bohom neskladáš už, na život dobrý nespoliehaš sa?

Nevinný nemôže zahynúť

7 Len si spomeň: Nevinný var zhynul? A či dobrí vyhubení boli?
8 Sám som videl, tí, čo orú zlobu, neprávosti sejú, tí ich zožnú aj. 9 Zahubí ich závan hnevu Pánovho, vietor jeho srdu ich znivočí. 10 Leva rev, vysk levice (umĺknu hneď), zuby ich levíčat sa vylámu. 11 Lev hynie, keď nieto koristi, mladé levíčatá sa rozpŕchnu.

Boh prichádza…

12 Do sluchu mi slovo prišlo úchytkom, moje uši zachytili čosi...
13 Raz dumal som v ľaku nočných preludov, keď na ľudí tuhý spánok chodí. 14 Strach a triaška prišli na mňa vzápätí, až mi rozochveli všetky kosti. 15 A potom mi vietor zavial kolo tváre, na hlave mi vlasy dupkom vstávali. 16 Zastal... Podobu jeho nepoznal som, pred zrakom mi stála dáka vidina, tichulinko hlas jej šepkať čul som: 17 “Kto spravodlivý je v očiach Pána, kto pred svojím Tvorcom čistý je?” 18 Veď on svojim sluhom nedôveruje a na anjeloch chyby nachodí, 19 tým skôr na tých, čo len v domoch z hliny sú, iba v prachu majú postať svoju, bývajú jak mole rozmliaždení. 20 Od svitania do mrku rozpadnú sa, ani netušia ako - navždy hynú. 21 Povrázky ich stanu im roztrhajú, musia zomrieť, no nie v múdrosti.