Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

41. kapitola

1 Nádej (muža) bude veru zmarená, pri pohľade naňho hneď sa vyvráti. 2 Nenapajedí sa, keď ho vyrušia? Ktože vtedy pred ním môže vydržať? 3 Kto sprotivil sa mu, a zachránil sa? Pod šírym ver nebom nikto zaiste. 4 Tiež o údoch jeho mlčať nebudem, a o jeho moci, ktorej rovnej niet. 5 Ktože môže zobliecť vrchný odev mu, do dvojitého mu vniknúť brnenia? 6 Brány tlamy jeho ktože rozovrie? Hrôza obkľučuje jeho zubiská. 7 Ako husté štíty jeho chrbát je, pospájané tmelom sťaby z kremeňa. 8 Tesno jeden s druhým pospájané sú, ani dych by cez ne vskutku neprešiel. 9 Priliehajú takto k sebe navzájom, držia pohromade, nerozštiepia sa. 10 Keď sa mu (raz) kýchne, až sa zablysne, jeho oči sú sťa brvy zornice. 11 Z jeho pažeráka jak by plameň šiel, sťaby sršali tiež iskry ohnivé. 12 Z jeho nozdier para vystupuje ver jak z hrnca na ohni, keď je vo vare. 13 Jeho dych by uhlie vari zapálil, akoby mu plameň z tlamy vyšľahol. 14 V jeho šiji iste sila spočíva, všade ho predchádza hrôza desivá. 15 Svaly jeho tela pevne poja sa, môžeš tlačiť na ne, nepovolia však. 16 Tuhé ani kameň jeho srdce je, ani spodný žarnov, také tvrdé je. 17 Pred jeho velebou vlny trasú sa, ba aj mora príboj (pred ním) ustúpi. 18 Meč ak zasiahne ho, nič mu nespraví, ani pika, oštep, strela vôbec nič. 19 Železo on má len sťaby za sečku, mosadz mu je iba drevom práchnivým. 20 Na útek ho strelec zahnať nemôže, ako pleva sú mu z praku kamene. 21 Kyj sa mu jak steblo tŕstia pozdáva, keď oštepy svištia, on sa rehoce. 22 Pod ním jak by boli ostré črepiny, sanicu on (nimi) v bahne vytlačí. 23 Zvíri ani kotol hlbočinu on z mora si nádobku robí na olej. 24 Jeho cesta za ním trblieta sa ver, hĺbka sťaby bola vlasmi sivými. 25 Na zemi sa jemu nevyrovná nik, veď on stvorený bol nebojazlivý. 26 On gáni na všetky hrdé bytosti a všetkým šelmám je iste kráľom on."