Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

1 Tu Pán hovoril Jóbovi 2 "Ustúpi, kto prie sa so Všemohúcim, kto aj Boha kára, dá už odpoveď?"

Úbohý som

3 A Jób odpovedal Pánovi:
4 "Hľa, úbohý som, čo ti vravieť mám? Položím si iba ruku na ústa. 5 Raz hovoril som, opakovať nebudem, aj po dva razy, znovu nezačnem." 6 Tu Boh z lona búrky hovoril Jóbovi:

Čo je človek pred Bohom?

7 "Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš:
8 Naozaj chceš zmariť súdny nález môj, mňa ty odsúdiť chceš, by si v práve bol? 9 Rameno máš azda také ako Boh, hlasom takým hrmíš, ako jeho je? 10 Hrdosťou sa ozdob, vznešenosťou tiež, priodej sa slávou aj velebnosťou! 11 Zúrivosti svojej voľný rozbeh daj, všetko pyšné pozri, nože poníž to, 12 všetko spurné pozri, nože zvrhni to, bezbožníka rozšliap ihneď na mieste! 13 Pospolu ich všetkých pohrúž do prachu a do väzenia ich vrhni tmavého! 14 Ja sám potom budem teba velebiť, že ťa zachránila tvoja pravica.

Mohutný hroch

15 Tu, hľa, pred tebou je vodná potvora, trávu ona žerie ani dobytok.
16 Hľa, to ona v bedrách svoju silu má, jej moc zas vo svaloch brucha spočíva. 17 Sťaby dáky céder svoj chvost napriami, šľachy stehien jej sú uzly akoby. 18 Jak rúry medené sú tiež kosti jej, železné jak tyče údy jej sú ver. 19 Je to prvotina Pána všetkých diel, za vládcu je druhom iste stvorená. 20 Hory dávajú jej tiež svoj poplatok, všetky divé zvery, čo sa hrajú tam. 21 Pod krom lotosovým ona líha si, v skrýši zo šašiny abo z trstiny. 22 Lotosové tiene ju zakrývajú a okolo nej sú vŕby potočné. 23 Ak je rieka dravá, nenaplaší sa, hoc jej k tlame siaha, býva, pokojná. 24 Ktože zrakom svojím môže skrotiť ju, kto jej môže tŕňom nozdry prepichnúť?

Nepremožiteľný krokodíl

25 Na udicu lapíš krokodíla var, jazyk jeho azda sputnáš povrázkom?
26 Do nozdier mu hádam tŕnie zastrčíš, háčkom prepichneš mu jeho čeľustie? 27 Bude sa ti vari veľmi prosiť on a bude ti vravieť dáke lichôtky? 28 S tebou uzavrie on azda dohovor, bys ho vzal na celý život za sluhu? 29 S ním sa ako s vtáčkom budeš zabávať, pre svoje dcéry ho hádam priviažeš? 30 Budú sa jednať oň spoločníci aj, medzi obchodníkov v kusoch dajú ho? 31 Oštepom mu kožu môžeš preraziť, jeho hlavu azda bodcom na ryby? 32 Ak naň svoju ruku (raz) už položíš, na boj tuhý mysli, viac už nezačneš.