Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

40. kapitola

1 Tu Pán hovoril Jóbovi 2 "Ustúpi, kto prie sa so Všemohúcim, kto aj Boha kára, dá už odpoveď?"

Úbohý som

3 A Jób odpovedal Pánovi:
4 "Hľa, úbohý som, čo ti vravieť mám? Položím si iba ruku na ústa. 5 Raz hovoril som, opakovať nebudem, aj po dva razy, znovu nezačnem." 6 Tu Boh z lona búrky hovoril Jóbovi:

Čo je človek pred Bohom?

7 "Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš:
8 Naozaj chceš zmariť súdny nález môj, mňa ty odsúdiť chceš, by si v práve bol? 9 Rameno máš azda také ako Boh, hlasom takým hrmíš, ako jeho je? 10 Hrdosťou sa ozdob, vznešenosťou tiež, priodej sa slávou aj velebnosťou! 11 Zúrivosti svojej voľný rozbeh daj, všetko pyšné pozri, nože poníž to, 12 všetko spurné pozri, nože zvrhni to, bezbožníka rozšliap ihneď na mieste! 13 Pospolu ich všetkých pohrúž do prachu a do väzenia ich vrhni tmavého! 14 Ja sám potom budem teba velebiť, že ťa zachránila tvoja pravica.

Mohutný hroch

15 Tu, hľa, pred tebou je vodná potvora, trávu ona žerie ani dobytok.
16 Hľa, to ona v bedrách svoju silu má, jej moc zas vo svaloch brucha spočíva. 17 Sťaby dáky céder svoj chvost napriami, šľachy stehien jej sú uzly akoby. 18 Jak rúry medené sú tiež kosti jej, železné jak tyče údy jej sú ver. 19 Je to prvotina Pána všetkých diel, za vládcu je druhom iste stvorená. 20 Hory dávajú jej tiež svoj poplatok, všetky divé zvery, čo sa hrajú tam. 21 Pod krom lotosovým ona líha si, v skrýši zo šašiny abo z trstiny. 22 Lotosové tiene ju zakrývajú a okolo nej sú vŕby potočné. 23 Ak je rieka dravá, nenaplaší sa, hoc jej k tlame siaha, býva, pokojná. 24 Ktože zrakom svojím môže skrotiť ju, kto jej môže tŕňom nozdry prepichnúť?

Nepremožiteľný krokodíl

25 Na udicu lapíš krokodíla var, jazyk jeho azda sputnáš povrázkom?
26 Do nozdier mu hádam tŕnie zastrčíš, háčkom prepichneš mu jeho čeľustie? 27 Bude sa ti vari veľmi prosiť on a bude ti vravieť dáke lichôtky? 28 S tebou uzavrie on azda dohovor, bys ho vzal na celý život za sluhu? 29 S ním sa ako s vtáčkom budeš zabávať, pre svoje dcéry ho hádam priviažeš? 30 Budú sa jednať oň spoločníci aj, medzi obchodníkov v kusoch dajú ho? 31 Oštepom mu kožu môžeš preraziť, jeho hlavu azda bodcom na ryby? 32 Ak naň svoju ruku (raz) už položíš, na boj tuhý mysli, viac už nezačneš.