Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Skalná koza. Jeleň

1 Vieš ty, kedy kozy skalné liahnu sa, kedy lane vrhnú, spozoroval si?
2 Jak sú dlho plné, čítaš mesiace, časy liahnutia ich poznáš takisto? 3 Ony sa len schúlia, mladé vypustia, ťaže pôrodnej sa takto pozbavia. 4 Ich mladé silnejú, rastú na stepi, raz sa odtúlajú, k nim sa nevrátia.

Divý osol. Byvol. Pštros

5 Ktože slobodu dal oslu divému a kto onagrovi putá rozviazal,
6 ktorému ja dal som púšte za bydlo, za sídlisko jeho slanú krajinu? 7 Z lomozu mesta on len sa vysmieva, na krik poháňača veľa nepodbá. 8 Po kopcoch len snorí, svojich pasienkoch, kde zeleň dáka je, hľadá bedlivo. 9 Ochotne ti byvol službu vykoná, či bude pri tvojich jasliach nocovať? 10 Môžeš na šiju mu vložiť opraty a bude za tebou brázdy vyrývať? 11 Spoľahneš sa naňho, že je mohutný, môžeš naňho svoju prácu ponechať? 12 Môžeš si byť istý, že sa vráti zas, že on na humno ti zrno dovezie? 13 Pštros má zasa krídla veľmi svižné ver a perie má hybké, taktiež perute. 14 Keď si on do zeme vajcia nakladie, potom si ich v piesku (telom) zahrieva, 15 zabúda, že noha ich tam rozšliape, aj divá zver ich tam môže rozdláviť. 16 K mladým krutý býva jak by k nevlastným, že sa darmo trápi, to ho nemrzí. 17 To Boh pozbavil ho (všetkej) múdrosti a nedal mu podiel na rozumnosti. 18 Lež ak do výšky sa letom povznesie, vysmeje sa z koňa, z jazdca jeho tiež.

Kôň. Sup. Orol

19 Ty to azda dávaš silu koňovi, šiju jeho hrivou priodievaš ty?
20 Dávaš, aby skákal sťaby kobylka? Jak je hrozne hrdé jeho erdžanie! 21 Dupká po rovine, mocne vzpína sa, a potom sa proti zbraniam vyrúti. 22 Chichoce sa strachu, desu nepozná, pred taseným mečom neustúpi on. 23 Len tak na ňom tulec zvučne hrkoce, kopija sa blýska, oštep takisto. 24 Bujný, nepokojný, sťaby hltal zem, zadržať sa nedá, keď roh zazneje. 25 Keď poľnica zvrieskne, “Hihi!” zarehce a bitku zďaleka už on zavetrí, hromovanie vodcov, pokrik vojnový. 26 Jastrab operí sa podľa tvojho umu, aby letel na juh, krídla rozvinul? 27 Orol na tvoj rozkaz vzlietne do výšky, hniezdo postaví si veľmi vysoko? 28 Na brale on sídli, tamtiež nocúva, na útese skalnom, jak by v pevnosti. 29 Stadiaľ vyhľadáva svoju potravu, takto jeho oči jastria do diaľky. 30 Krv si posrkujú jeho mláďatá, zdochliny kde jesto, tam je aj on hneď."