Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

1 Tu Boh prehovoril z lona búrky k Jóbovi:

Stvoriteľ vesmíru

2 "Kto to prozreteľnosť zatemňuje zas a slovami, v ktorých vedy vôbec niet?!
3 Slabiny si opáš ako hrdina, ja sa budem pýtať, ty ma poučíš. 4 Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu znáš! 5 Vieš ty, kto jej vtedy určil rozmery, kto to obvinul ju sťaby povrázkom? 6 Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uholný, 7 keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali? 8 Ktože bránami to more uzavrel, keď sa prúdom vzdulo, zo dna vyvrelo, 9 keď som za odev mu oblak pridelil, ako plienky zasa mračno pošmúrne? 10 Potom som ho sputnal svojím zákonom, vložil som naň zámok, dvoje brány tiež. 11 Povedal som: “Potiaľ smieš, ďalej nie, tu sa už rozbije pýcha tvojich vĺn.”

Tvorca svetla

12 Či za svojich dní si dal ránu rozkazy a zorničke si určil miesto jej,
13 aby zachytila zeme okraje, a tak hriešnici z nej boli zmetení? 14 Jak smola pečatná, tak sa premieňa, ona sa jak rúcho líči farbami. 15 Hriešnikom ich svetla nedostane sa, napriahnuté rameno sa už doláme.

Vládca všetkých obzorov

16 Vari až ku žriedlam mora došiel si, na dne hlbočiny si sa prechádzal?
17 Tebe brány smrti ukázali sa, alebo si videl brány temravy? 18 Po šíravách zeme si sa rozhliadol? Ak ju celú poznáš, nože rozpovedz: 19 Kadiaľ vedie cesta k svetla bydlisku, kde zas majú svoje miesto temnoty, 20 aby si ich na ich panstvo zaviedol, akže poznáš chodník do ich domova? 21 S nimi si sa zrodil, už to iste vieš, veď preveľký je počet tvojich dní.

Mocnár búrok

22 K zásobárňam snehu vari zašiel si, ľadovca si uzrel zásobárne tiež,
23 ktoré uschoval som na deň pohromy, na deň veľkej bitky, vojny nemalej. 24 Kdeže cesta je ta, hmly kde delia sa, po zemi sa šíri vietor východný? 25 Ktože to vykopal ručaj prívalu, ktože cestu tobôž bleskom hromovým, 26 nezaľudnenú zem dážď by zavlažil, tú púšť, na ktorej niet ani človeka, 27 by zem spustošenú, sirú zavodnil, by zo stepi znovu vzišla travina? 28 Kde dážď teda (svojho) otca má, alebo kto splodil rosy kvapôčky? 29 Z čiehože lona to ľady vychodia, nebeská inovať, ktože splodil ju? 30 Veď aj vody stvrdnú sťaby na kameň, takisto aj hĺbok stuhne hladina.

Vladár hviezd a počasí

31 Môžeš zakosíliť pásy Kuriatok, Orióna putá môžeš rozviazať?
32 Dáš, by v svojom čase Veniec vychodil, Medveďa viesť budeš s jeho mladými? 33 Vyznáš sa ty azda v nebies zákonoch, čo v nich napísané, spravíš na zemi? 34 Svoj hlas pozdvihneš var k samým oblakom, by ťa zaliali hneď vody prívaly? 35 Azda blesky hodíš, až sa rozbehnú, tebe odpovedia: “Aha, tu sme už!” 36 Ktože ibisovi múdrosť udelil, ktože kohútovi umnosť daroval? 37 Ktože môže mračná múdro spočítať, a kto môže nahnúť mechy nebeské, 38 keď prach sa na hmotu tvrdú zlepuje, keď sa spájajú tiež hrudy navzájom?

Pán zverstva: Lev. Krkavec

39 Hádam levici ty korisť nadháňaš, levíčat ty vari žravosť ukojíš,
40 keď sa utúlili v svojich pelechoch, abo na postriežke ležia v húšťave? 41 Ktože krkavcovi pokrm prichystá, keď mláďatá jeho k Bohu volajú, nemajú čo žrať už, len tak trasú sa?