Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

37. kapitola

Všemocný Pán životov

1 Moje srdce nad tým celkom predesilo sa, že až z miesta svojho ide vyskočiť.
2 Počúvajte teda ten jeho hlas dunivý, aký veľký hukot mu z úst vychádza. 3 Svoj blesk vystreľuje po šírych nebesiach až veru po samy zeme končiny. 4 Za ním ozýva sa jeho hlas už dunením, mohutnému hlasu dáva lomoziť, blesky nezadrží, keď čuť jeho hlas. 5 Svojím hlasom hrmí naozaj podivne, robí veľké veci, prečudesné tiež. 6 Veď aj snehu vraví: “Nože, na zem spúšťaj sa!”, dažďom, lejaviciam: “Prudké buďteže!” 7 On vtláča na všetkých ľudí svoje znamenie, by tak jeho dielo všetci poznali. 8 Do skrýše si vlastnej (každé) zviera zalieza, ono sa vo svojej diere zdržuje. 9 Z južných komôr práve povíchrica prichádza, od severu zasa zima studená. 10 Tak sa aj ľad tvorí na Božie dýchnutie, takže celkom stuhne vody hladina. 11 A takisto mračno jeho bleskom vystrelí, oblak rozoseje jeho záblesky. 12 Tak sa potom vrtia sťaby kolom dokola, podľa jeho plánov v kruhu točia sa. A tak všetko spravia, čokoľvek im prikáže, po obvode celom jeho zeme ver. 13 Ak chce kárať azda, svoju vôľu vyplní, či byť milosrdný, aj to dosiahne.

Nech sa Jób pokorí pred Bohom!

14 Ty, Jób, týmto veciam, nože, sluchu dopraj už! Povstaň, Božím divom venuj pozornosť!
15 Chápeš, ako to Boh nado všetkým panuje, ako oblak jeho bleskom zažiari? 16 Chápeš vari aj tú rovnováhu oblakov? To div toho, čo je múdry nesmierne. 17 Ty, čo šaty sa ti celkom rozhorúčia hneď, sotva zem na južnom vetre zastane. 18 Hádam chceš s ním mračná po oblohe rozostrieť, pevné zrkadlo jak z kovu bieleho?

V tmách prichádza svetlo

19 Daj mi teda vedieť, čo mu máme povedať, pre tmu nám nemožno viac už rokovať.
20 Či sa mu oznámi, kedy budem hovoriť, že hovorí ktosi, aj to dozvie sa? 21 Ani svetlo uzrieť teraz veru nemožno, oblaky ho totiž celkom zatmili. Lenže vietor vanie, už ich zasa rozháňa, 22 od severu ide zlato akoby, kolo Boha vidno slávu úžasnú. 23 Všemohúceho my nikdy nedosiahneme: Mocou preveľký je, súdom takisto, ochrancom je práva, neutiskuje. 24 Preto sa ho ľudia (všetci) musia obávať, ani srdcom múdrych on si nevšíma."