Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

1 Elihu pokračoval a vravel:

Pán trestom napráva

2 "Pozhovej mi trochu, ja ťa zaraz poučím, veď sú ešte Božie slová na prospech!
3 Svoje vedomosti doširoka rozviniem, by som svojho Tvorcu ospravedlnil. 4 Veď sú moje slová naozaj nie luhárstvom, muž tu pred tebou je zbehlý vo vede. 5 Hoci Boh je iste svojou mocou nesmierny, nepohrdne nikým srdca čistého. 6 Neponechá veru ničomníka nažive, súdne právo zasa biednym poskytne, 7 zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Lebo aj kráľov on na prestol uviedol, navždy dosadil ich, lenže spyšneli. 8 Keď však reťazami oni poviazaní sú, keď ich opantajú biedy povrazy, 9 potom ich počiny on im zaraz odhalí, aj ich previnenia, že ver spyšneli. 10 Uši im otvorí, aby ich tak varoval, povie, aby od zla odvrátili sa. 11 Ak počúvnu ho, potom slúžiť budú mu, dokončia aj oni v šťastí svoje dni, svoje roky tobôž v samých radostiach. 12 Lež ak neposlúchnu, jak by šli už priepasťou, pre nevedomosť oni iste zhynú. 13 Tí, čo srdce majú falošné a svárlivé, čo (ho) nevzývajú, keď ich sputnáva, 14 tým aj duša hynie, keď sú ešte chlapcami, rovnako aj život v mladom veku už. 15 Úbohosťou jeho úbohého zachráni, zjavenie mu dáva jeho súžením.

Nech Jób dúfa v Pána!

16 Z pažeráka núdze vytrhne ťa takisto, miesto toho príde blaho nesmierne a tvoj stôl bude tiež tukom oplývať.
17 Zasa nad zločincom budeš vykonávať súd, ešte tvoje ruky právo uchopia. 18 Lenže dávaj pozor, by ťa štedrosť nezviedla, odmena veľká ťa z cesty nestrhla. 19 Keď ho v biede prosíš, dá sa to s tým porovnať, keď zo síl všetkých namáhať sa budeš? 20 Ani po tej noci túžiť veru nemôžeš, na ich miesto prídu iné národy. 21 K neprávosti teda varujže sa privoliť, lebo práve preto bieda stihla ťa.

Nesmierna moc Pánova

22 Hľa, aj svojou mocou Boh je veľmi vznešený! Ktorý učiteľ je taký ako on?
23 Ktože jemu určí, ako má sa zachovať? Kto mu smie povedať: “Krivdu spáchal si!”? 24 Spomeň, by si stále jeho dielo velebil, ktoré (všetci) ľudia ospevujú ver, 25 na ktoré sa díva každý človek s obdivom, ľudia na ne hľadia iba zďaleka! 26 Pán jak vznešený je, to už ani nevieme, počet jeho rokov zmerať nedá sa.

Všemocný Pán prírody

27 Veď aj kvapky z mora k sebe priťahuje on, na paru hneď zasa dážď on obracia.
28 Potom oblaky ho vypúšťajú (zo seba), a tak v kvapkách prší hojne na ľudí. 29 Kto môže pochopiť, jak sa mračná vznášajú, stanu jeho taktiež hukot dunivý? 30 Veď on svoje pary nad ním porozostieral, morské hĺbky (nimi) pozahaľoval. 31 Takto národy on nimi obživuje (vždy), poživeň im dáva ozaj prehojne. 32 Ba aj blesk on chytil oboma ver rukami, do cieľa mu udrieť prísne prikázal. 33 Jeho veľký hukot dáva o ňom potuchu, že sa nad neresťou hnevom rozpálil.