Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Rozhodca medzi Bohom a Jóbom

1 Moje slová teda, Jób, už dobre počúvaj, všetkým mojim rečiam sluchu doprajže!
2 Pozri, svoje ústa som ja teraz otvoril, jazyk v mojom hrdle prehovoril už. 3 Moje srdce zopakuje slová múdrosti, moje pery budú jasne rozprávať. 4 Utvoril ma predsa Boží dych rovnako, mňa Všemocného duch taktiež oživil. 5 Ak len teda môžeš, nože, daj mi odpoveď, pripravže sa (zaraz), staň si predo mňa! 6 Nuž, hľa! Pred Bohom ver som ja taký ako ty, tiež som umiesený z hliny hrnčiarskej. 7 Nuž tak ťa strach zo mňa nijak desiť nemôže, nepadne mi ruka ťažko na teba.

Zamieta Jóbove ponosy

8 Ty si mi do uší (stále) toto hovoril, ja som zasa počul hlahol tvojich slov:
9 “Ja som iste čistý, ja som bez viny, ja som bez úhony, ja som bez hriechu. 10 Proti mne on hľadá iba dáku zádrapku, za svojho nepriateľa ma pokladá, 11 preto moje nohy vkladá teda do klady, dáva pozor taktiež na každý môj krok.” 12 V tomto nemáš pravdu, túto ti dám odpoveď: Boh je od človeka väčší oveľa.

Ako Boh zjavuje svoju vôľu

13 Akože si jemu mohol robiť výčitky, že ti na slovo každé neodvetil?
14 Veď Boh hovorieva iba raz len jediný, neopakuje nič znova po druhé. 15 V spánku (obyčajne) a tiež v nočnom videní, keď už ľudí chytá úmor hlboký, keď si v noci oddychujú na lôžku, 16 vtedy ušiam ľudí dáva svoje zjavenia a svojimi znameniami desí ich. 17 Aby od spurnosti človeka on odvrátil, svoje diela často pred ním ukrýva. 18 Veď on jeho dušu zachraňuje pred hrobom, by mu život do priepasti nepadol. 19 Na jeho lôžku ho varuje on bolesťou, triaškou ustavičnou kosti jeho tiež, 20 že si jeho život aj ten chlieb už zošklivil, jeho duša (nechce) chutnú poživeň. 21 Jeho telo takto očividne tratí sa jeho kosti schudli, až ich nevidno. 22 Jeho duša takto k hrobu priblížila sa, jeho život isto k mŕtvych obydliu.

Skrúšenosť voči Bohu

23 Ale ak s ním vtedy bude (Pánov) služobník, jeden tlmočník to medzi tisícmi, aby človekovi povinnosti oznámil,
24 bude mať s ním sústrasť, prehovorí on: “Vysloboďže ho ty, aby nešiel do hrobu, za jeho dušu som našiel výkupné.” 25 Jeho hlas mladosťou potom sa osvieži, navráti sa do dní svojho junáctva. 26 Bude vzývať Boha, on si ho zas obľúbi, na jeho tvár budú hľadieť s radosťou. Tak on spravodlivosť vráti človeku. 27 Toto ľuďom povie, takto bude hovoriť: “Veru, ja som zhrešil, právo zvrtol som, nebolo mi to však nijak na osoh. 28 Dušu mi zachránil, by som nešiel do hrobu, môj život už teraz svetlo zrie.” 29 Nuž tak, všetko toto len Boh veru urobil človekovi druhý raz aj tretí raz, 30 aby jeho dušu odvrátil tak od hrobu, aby svetlo živých ožiarilo ho.

Nech Jób dáva pozor

31 Jób, už dávaj pozor, nože ma len počúvaj, buďže teda ticho, ja chcem ešte hovoriť.
32 Ak máš vhodné slová, daj mi zaraz odpoveď! Hovor! Veď rád by som ti dal za pravdu. 33 Lenže ak (ich) nemáš, nože, ty mňa počúvaj! Zmĺkni a ja teba múdrosť naučím."