Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

1 Jób pokračoval vo svojich výrokoch:

Predošlé šťastie

2 "Kto dá to, by bol som jak v mesiacoch dávnych a ako v dňoch tých, keď ma sám Boh chránil,
3 keď nad hlavou mi svietil svojou lampou, keď v jeho svetle šiel som temnotou? 4 Jak bývalo mi v dňoch mojej jesene, keď sám Boh ochraňoval môj stan, 5 keď ešte Všemohúci býval so mnou, keď moje dietky boli okolo mňa, 6 keď nohy mliekom sa mi temer brodili, keď tvrdá skala tiekla olejom.

Predtým ctený od všetkých

7 Keď k bráne mesta som sa (vtedy) poberal a na námestí som svoj stolec mal,
8 zhliadli ma mladí, hneď sa poukrývali, a starci vstali, až sa vzpriamili. 9 Ba kniežatá aj v svojich rečiach prestali a na ústa si ruku dávali. 10 Zaraz sa stlmil aj predstavených hlas a jazyk im k ďasnu prilipol. 11 To ucho čulo, hneď mi blahožičilo, to oko zrelo, pre mňa svedčilo.

Ochranca slabých

12 Bo keď bedár volal, iste som ho zachránil, aj osirelých, bezpomocných tiež.
13 Ku mne sa nieslo požehnanie úbohých a radosť lial som vdove do srdca. 14 Ja spravodlivosť odel som si, ona mňa, mne právo bolo rúchom, turbanom. 15 Veď sťa oči bol som (vtedy) slepému a sťaby nohy pre kuľhavého. 16 Ja otcom bol som všetkým chudobným, aj neznámeho vec som vyšetril. 17 Zločincovi som rozbil čeľuste a z jeho zubov korisť vyrval som.

Bývalé nádeje

18 Nuž vravel som si: “V hniezde svojom vydýchnem a sťaby piesok dni si rozmnožím.
19 Môj koreň vlahe otvorený je, mne rosa padá v noci na vetvy. 20 Aj sláva vo mne nová bude vždy a v mojej ruke luk sa omladí. 21 Čo ma počúvali, celkom ticho ostali a moju radu s túžbou čakali. 22 Dohovoril som, nerobili námietky a moje slová na nich kvapkali. 23 Tak čakali ma, ako dážď čakajú, ako po pŕške im ústa dychtili. 24 Až neverili, keď usmial som sa na nich, svetlu mi z tváre zmiznúť nedali. 25 Im smer som určil, bol som im tiež na čele, sťa kráľ som trónil vo vojsku, kam viedol som ich, tam sa pobrali.