Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Umné snahy ľudí

1 Zaiste striebro má svoje náleziská a zlato miesto, kde ho vyplavujú.
2 Železo zo zeme dobývajú taktiež a tvrdý kameň obráti sa na meď. 3 Temnotám hranice oni vymerali a dolujú už až po najďalšie medze i kamenie ver, kde temravy, tône. 4 Chodby si prekopal cudzí národ také, že na ne celkom zabúdajú nohy, a chvejú, vznášajú sa ponad ľudí. 5 Pod zemou, na ktorej (zrno na) chlieb rástlo, je všetko ako ohňom spustošené. 6 V končinách, v ktorých je zafírové skálie a zlatý prášok v sebe skrytý majú, 7 sú zasa chodníky, že ich orol nezná a nezbadá ich ani oko supa. 8 Nijaká divá zver po nich nekráčala, neprešiel po nej ani lev (doposiaľ). 9 Aj na tvrdý kameň položili ruku a od základov vrchy prevrátili. 10 Kanály povytesávali v skale a všetko, čo cenné je, uzrelo ich oko. 11 Aj riečne pramene presliedili dobre a skryté veci na svit vynosili.

Múdrosť nemožno dosť oceniť

12 Odkiaľ teda vyviera tá múdrosť a kde je to umu nálezisko?
13 Jej cenu nepozná ani jeden človek a v kraji živých nijak nájsť sa nedá. 14 Hĺbka vraví: “Vo mne nie je veru” a more hovorí: “Ja ju tobôž nemám.” 15 Nedáva sa za ňu ani rýdze zlato, ani neváži sa striebro za jej menu. 16 Jej neblíži sa cenou ani zlato ofírske, ani ónyx vzácny, kameň zafírový. 17 Zlato nie, sklo tiež nie, jej sa nevyrovná, ju nevymeníš za zlatú nádobu. 18 Koraly, kryštály nehodno spomenúť, bo múdrosť získať si je nad všetky perly. 19 Veď sa jej nerovná topás etiópsky a zlato čistené nemôže ju zvážiť. 20 Odkiaľže vychádza teda táto múdrosť a kde je to umu vlastné nálezisko?

Boh – prameň a darca múdrosti

21 Ukrytá je očiam všetkých živých tvorov, utajená je aj nebeskému vtáctvu.
22 Zhubca aj so smrťou toto prehlasujú: “My počuli sme vravieť o nej iba.” 23 Boh jediný len cestu ku nej pozná a iba on sám vie, kde jej bydlisko je, 24 lebo on rozhľad má k samým medziam zeme a vidí všetko, čo len pod nebom je. 25 Vtedy, keď určoval vetru jeho váhu a presnou mierou odmeriaval vody, 26 aby takto určil jeho zákon dažďu a dráhu vlastnú hučaniu i hromu, 27 vtedy ju uvidel, presne vypočítal a naskrze spoznal, celkom prenikol ju. 28 Človeku povedal: “Hľa, bázeň pred Pánom, to je táto múdrosť, rozumnosť je zasa vystríhať sa zlého.”"