Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 Tu Jób začal opäť hovoriť:

Prisahá, že je nevinný

2 "Ako žije Boh, čo odobral mi právo, a Všemohúci, čo ma roztrpčil,
3 kým vo mne duša ešte bude, kým v mojich nozdrách trvá Boží dych, 4 nuž moje pery nepovedia neprávosť, ani môj jazyk nepreriekne lož. 5 Mne nenapadne, by som vám za pravdu dal, kým dýcham, nedám si vziať statočnosť. 6 Som v práve iste, toho nevzdávam sa, mňa za dni moje srdce nekarhá.

Nech Boh potresce neprajníkov!

7 Nech ako bezbožník má sa aj môj nepriateľ, ako naničhodník môj odporca!
8 Ak zlostník prosí, akú nádej môže mať, keď svoju dušu k Bohu povznesie? 9 Či jeho vzlykot Boh raz azda vyslyší, keď postihne ho dáke súženie? 10 Vari sa bude môcť kochať vo Všemohúcom a každú chvíľu volať Boha o pomoc?! 11 Nuž poučím vás, ako si Boh počína, a ciele Všemocného neskryjem. 12 Veď ak ste všetci sami toto videli, tak hlúpo konať ako môžete?!

Hriešnik stratí všetko

13 Bezbožný má ten podiel pred Bohom, ten údel dostane tyran od Všemohúceho:
14 Ak synov početných má, sú len pod meč, výhonky mu chleba dosť nemajú. 15 Tých, čo po ňom zostali, smrť do hrobu schváti, ani vdovy nezaplačú po nich. 16 Hoci striebra nahromadil ani prachu, ako blata nazhŕňal rúch drahých, 17 statočný si oblečie, čo zhŕňal on, striebro nevinný zas po ňom zdedí.

Hriešnik náhle zahynie

18 Palác dal si postaviť sťa hniezdo, ako keď si hájnik búdku zrobí.
19 Bohatý však ľahne si a nevstane už, oči otvoriť chce, už ho nieto. 20 Hrôzy ako záplava ho stihnú, v noci zasa víchor uchváti ho. 21 Vietor predný schmatne ho a pominie sa, odfúkne ho z miesta, kde si sídli. 22 Neľútostne sa naň stále vrhá, pred bijúcou rukou prchať musí. 23 Zatlieskajú si nad ním rukami a vypískajú ho z jeho miesta.