Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

Čnosť nadovšetko!

2 "Vari je človek na osoh Bohu?! Osoží len sebe, kto má rozum.
3 Má Všemohúci radosť, že si statočný, a zisk z toho, že si lepšíš svoje cesty?

Jób iste zhrešil

4 Azda tresce ťa pre tvoju bohabojnosť, dáva sa preto s tebou do sporu?
5 Či nie preto je veľká tvoja zloba, že sú tvoje viny bez hraníc?! 6 Od bratov si bezdôvodne brával záloh, z nahých taktiež odev si strhával. 7 Ani žíznivým si nedal vody, odoprel si lačným (skyvu) chleba. 8 Veď zem patrí mužovi, čo päsť má mocnú, obľúbenec môže sídliť na nej! 9 Vdovy si prepúšťal s prázdnou dlaňou a sirotám si lámal ramená. 10 Nuž, hľa, prečo osídla sú vôkol teba, prečo ťa des zachvacuje náhly! 11 Svetlo sa ti stmilo, nevidíš už a príval vôd ťa zakrýva.

Minulosť nás učí

12 Na výsostiach nebies vari nieto Boha? Hlavu hviezd si pozri! Vysoko sú.
13 Ty si však povedal: “Čože Boh vie?! Azda spoza mračien môže súdiť? 14 Oblaky mu clonia, nevidí nič, po obvode nebies sa prechádza.” 15 Chceš sledovať chodník dávnoveku, po ktorom si išli ľudia zloby? 16 Tí, čo boli vyrvaní pred svojím časom, keď ich základ zaliali im vody, 17 čo kričali Bohu: “Odíď od nás! Čo nám môže Všemohúci spraviť?” 18 A to on im plnil domy blahom, hoci sú mu ďaleké cesty zlých. 19 Spravodliví vidia to a radujú sa, môže sa im vysmiať nevinný: 20 “Nevyšiel im majetok na skazu už a zvyšky po nich nepohltal oheň?”

Boh sa zmiluje nad kajúcnikom

21 Daj sa do priateľstva, pomer sa s ním, len tak prospejú ti tvoje zisky.
22 Prijmi ponaučenia z úst jeho, jeho slová si vlož do srdca! 23 Ak sa vrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, vzdiališ prevrátenosť zo svojho stanu, 24 hrudu zlata ako prach si ceniť budeš, z bystrín ofírských jak skálie dajaké, 25 lebo Všemocný ti bude hrudou zlata, stane sa ti kopcom zo striebra. 26 Hneď sa budeš kochať vo Všemocnom, k Bohu pozdvihneš svoj obličaj; 27 budeš ho vzývať a vyslyší ťa a ty splníš jemu svoje sľuby. 28 Hocčo si umieniš, zdarí sa ti, na cestách ti bude žiariť svetlo. 29 Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on. 30 Zachraňuje nevinného človeka; pre čisté ruky sa zachráni."