Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

Čnosť nadovšetko!

2 "Vari je človek na osoh Bohu?! Osoží len sebe, kto má rozum.
3 Má Všemohúci radosť, že si statočný, a zisk z toho, že si lepšíš svoje cesty?

Jób iste zhrešil

4 Azda tresce ťa pre tvoju bohabojnosť, dáva sa preto s tebou do sporu?
5 Či nie preto je veľká tvoja zloba, že sú tvoje viny bez hraníc?! 6 Od bratov si bezdôvodne brával záloh, z nahých taktiež odev si strhával. 7 Ani žíznivým si nedal vody, odoprel si lačným (skyvu) chleba. 8 Veď zem patrí mužovi, čo päsť má mocnú, obľúbenec môže sídliť na nej! 9 Vdovy si prepúšťal s prázdnou dlaňou a sirotám si lámal ramená. 10 Nuž, hľa, prečo osídla sú vôkol teba, prečo ťa des zachvacuje náhly! 11 Svetlo sa ti stmilo, nevidíš už a príval vôd ťa zakrýva.

Minulosť nás učí

12 Na výsostiach nebies vari nieto Boha? Hlavu hviezd si pozri! Vysoko sú.
13 Ty si však povedal: “Čože Boh vie?! Azda spoza mračien môže súdiť? 14 Oblaky mu clonia, nevidí nič, po obvode nebies sa prechádza.” 15 Chceš sledovať chodník dávnoveku, po ktorom si išli ľudia zloby? 16 Tí, čo boli vyrvaní pred svojím časom, keď ich základ zaliali im vody, 17 čo kričali Bohu: “Odíď od nás! Čo nám môže Všemohúci spraviť?” 18 A to on im plnil domy blahom, hoci sú mu ďaleké cesty zlých. 19 Spravodliví vidia to a radujú sa, môže sa im vysmiať nevinný: 20 “Nevyšiel im majetok na skazu už a zvyšky po nich nepohltal oheň?”

Boh sa zmiluje nad kajúcnikom

21 Daj sa do priateľstva, pomer sa s ním, len tak prospejú ti tvoje zisky.
22 Prijmi ponaučenia z úst jeho, jeho slová si vlož do srdca! 23 Ak sa vrátiš k Všemocnému a pokoríš sa, vzdiališ prevrátenosť zo svojho stanu, 24 hrudu zlata ako prach si ceniť budeš, z bystrín ofírských jak skálie dajaké, 25 lebo Všemocný ti bude hrudou zlata, stane sa ti kopcom zo striebra. 26 Hneď sa budeš kochať vo Všemocnom, k Bohu pozdvihneš svoj obličaj; 27 budeš ho vzývať a vyslyší ťa a ty splníš jemu svoje sľuby. 28 Hocčo si umieniš, zdarí sa ti, na cestách ti bude žiariť svetlo. 29 Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on. 30 Zachraňuje nevinného človeka; pre čisté ruky sa zachráni."