Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

1 Jób odpovedal:

Len ma vypočujte!

2 "Pozorne počúvajte moje slová a nech mi je to na potechu.
3 Ach, strpteže ma, nechajte vravieť ma, až dohovorím, potom smejte sa! 4 Či človek je to, na koho bedákam? A roztrpčený nemám vari byť? 5 Len hľaďte na mňa a zdúpnieť musíte, dajte si teda ruku na ústa! 6 Keď na to myslím, hrôza ma schvacuje a moje telo triašku cíti hneď.

Hriešni žijú v šťastí

7 Nuž hriešnici, prečo sú nažive, aj zostanú ver, silou mocnejú?
8 Ich potomci pevno stoja pred nimi, ich výhonky sú im pred zrakom. 9 Aj domy ich sú pokojné, bez obáv a Boží prút nie je nad nimi. 10 Ich býk je plodný, nikdy nezlyhá, teľné kravy im nikdy nezvrhnú. 11 Sťa ovce chlapcov skákať si nechajú a ich deti tiež môžu tancovať. 12 Vyspevujú si pri bubne, citare a pri zvuku píšťal sa radujú. 13 Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni a do podsvetia odísť spokojne, 14 hoc vravia Bohu: “Len sa od nás odvráť preč, my tvoje cesty poznať nechceme. 15 Čo je Všemohúci, by sme mu slúžili, čo osoží nám vrúcne vzývať ho?”

Hriešnosť bez trestu

16 Či v rukách jeho nie je šťastie ich a ciele zlých nie sú mu ďaleké?
17 Veď koľkorázže svieca zhasne hriešnych a nešťastie tiež na nich doľahne?! A svojím hnevom koľko ráz zničí zlých, 18 by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil? 19 Či jeho zlobu Boh synom necháva? Nech jeho skára, by to pocítil! 20 Nech skazu svoju na vlastné oči uzrie a hnev nech pije Všemohúceho! 21 Čo po smrti už na dome mu záleží, keď prervaný je počet jeho mesiacov?!

Božie nevyspytateľné cesty

22 Či vedomosťou možno Pána poučiť? Veď on súd koná nad nebešťanmi!
23 No v plnom šťastí tento môže zomierať, aj celkom istý, celkom spokojný, 24 bo jeho rebrá tukom prekypujú a jeho kosti špik je čerstvý tiež. 25 Lež s trpkou dušou onen zas umiera a neokúsil, čo je blahobyt. 26 Aj do prachu sa rovnako uložia a červíky ich oboch pokryjú.

Priatelia usudzujú jednostranne

27 No dobre poznám myšlienky už vaše i plány, čo vy na mňa kujete.
28 Vy myslíte si: Kde je dom veľmožov a kdeže je stan, kde bývali zlí? 29 Či ste sa na to nepýtali pocestných a ich znaky ste nerozoznali, 30 že v dňoch nešťastia je zlostník ušetrený a cez dni hrôzy že sa raduje?! 31 Kto mu vytkne do očí jeho spôsoby a to, čo spáchal, kto mu odplatí? 32 Keď do hrobu ho odprevadia napokon, pri náhrobku mu budú držať stráž. 33 Sladké mu budú aj tie hrudy údolia, všetci sa za ním prúdmi pohrnú a pred ním pôjde zástup bez počtu. 34 Nuž darmo ma vy veru potešujete, zo slov vašich klam len ostáva."