Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

20. kapitola

1 Tu prehovoril Noamčan Sofar a vravel:

Pohoršuje sa nad Jóbom

2 "Preto mi tie myšlienky prichádzajú, pre pocity je to, čo mám v sebe.
3 Karhanie keď čujem, čo ma tupí, dych umu mi velí odpovedať.

Krátke šťastie hriešnika

4 Veď to aj sám vieš, že odjakživa, od čias, keď bol človek na zem daný,
5 radosť hriešnikov je veľmi krátka a smiech darebákov trvá chvíľku len. 6 Hoci k nebu vypína sa jeho pýcha, čo aj do oblakov čnie mu hlava, 7 veru navždy pominie sa ako prelud... Vravia, čo ho zreli: “Kdeže je už?” 8 Ako sen odlietne, nenájdu ho, sťaby nočný prízrak, tak ho odplašia. 9 Oko, čo vídalo ho, neuvidí ho už, ani jeho sídlo ho už neuzrie. 10 Biednym dajú náhradu jeho deti, vrátia do ich rúk jeho imanie. 11 Plné mladosti boli jeho kosti, ale na prach spolu s ním sa obrátia.

Strašné následky hriechu

12 Ak sa stane sladkým v jeho ústach zlo, ak ho pod svojím jazykom ukrýva,
13 vychutnáva si ho, nevypľúva, pridržiava si ho na podnebí - 14 tak pokrm sa mu vo vnútornostiach skazí na žlč jedovatých hadov v útrobách. 15 Vyvracia bohatstvo, ktoré zhltol, sám Boh mu ho z brucha vyženie. 16 Nacical sa jedu jedovatých hadov, preto skynoží ho jazyk vreteníc. 17 Čerstvého oleja prúdy nezrie, ani medu a mlieka potoky. 18 Vyvracia svoje zisky, neprežrie ich, neužije svoje zárobky, 19 lebo násilne utláčal biednych, uchvátil im dom, hoci ho nestaval. 20 Keďže nezná pokoj v svojom vnútri, jeho chamtivosti ujsť nemožno. 21 Nik jeho žravosti neunikol, preto jeho šťastie pominie.

Boh zahubí hriešnika

22 Vprostred toľkej hojnosti mu úzko, všetky šľahy biedy idú naň.
23 Až si bude chcieť naplniť žalúdok, (Pán) zošle naňho plameň svojho hnevu, svoje šípy nechá pršať naň. 24 Keď bude utekať pred železnou zbrojou, luk spiežový ho iste prestrelí. 25 Strela tá prenikne šijou jeho a plameň meča jeho žlč. 26 Prikvačia naň vskutku strašné hrôzy, všetky tmy sú prichystané preňho, oheň nezažatý pohltí ho a zhltne aj pozostalých v jeho stane. 27 Nebo samo odhalí jeho vinu, aj zem sa proti nemu postaví. 28 Dom mu tiež odnesie povodeň, čo v deň jeho hnevu sa privalí. 29 Taký podiel Boh bezbožnému dáva, od Pána ho (čaká) také dedičstvo."