Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Tu prehovoril Noamčan Sofar a vravel:

Pohoršuje sa nad Jóbom

2 "Preto mi tie myšlienky prichádzajú, pre pocity je to, čo mám v sebe.
3 Karhanie keď čujem, čo ma tupí, dych umu mi velí odpovedať.

Krátke šťastie hriešnika

4 Veď to aj sám vieš, že odjakživa, od čias, keď bol človek na zem daný,
5 radosť hriešnikov je veľmi krátka a smiech darebákov trvá chvíľku len. 6 Hoci k nebu vypína sa jeho pýcha, čo aj do oblakov čnie mu hlava, 7 veru navždy pominie sa ako prelud... Vravia, čo ho zreli: “Kdeže je už?” 8 Ako sen odlietne, nenájdu ho, sťaby nočný prízrak, tak ho odplašia. 9 Oko, čo vídalo ho, neuvidí ho už, ani jeho sídlo ho už neuzrie. 10 Biednym dajú náhradu jeho deti, vrátia do ich rúk jeho imanie. 11 Plné mladosti boli jeho kosti, ale na prach spolu s ním sa obrátia.

Strašné následky hriechu

12 Ak sa stane sladkým v jeho ústach zlo, ak ho pod svojím jazykom ukrýva,
13 vychutnáva si ho, nevypľúva, pridržiava si ho na podnebí - 14 tak pokrm sa mu vo vnútornostiach skazí na žlč jedovatých hadov v útrobách. 15 Vyvracia bohatstvo, ktoré zhltol, sám Boh mu ho z brucha vyženie. 16 Nacical sa jedu jedovatých hadov, preto skynoží ho jazyk vreteníc. 17 Čerstvého oleja prúdy nezrie, ani medu a mlieka potoky. 18 Vyvracia svoje zisky, neprežrie ich, neužije svoje zárobky, 19 lebo násilne utláčal biednych, uchvátil im dom, hoci ho nestaval. 20 Keďže nezná pokoj v svojom vnútri, jeho chamtivosti ujsť nemožno. 21 Nik jeho žravosti neunikol, preto jeho šťastie pominie.

Boh zahubí hriešnika

22 Vprostred toľkej hojnosti mu úzko, všetky šľahy biedy idú naň.
23 Až si bude chcieť naplniť žalúdok, (Pán) zošle naňho plameň svojho hnevu, svoje šípy nechá pršať naň. 24 Keď bude utekať pred železnou zbrojou, luk spiežový ho iste prestrelí. 25 Strela tá prenikne šijou jeho a plameň meča jeho žlč. 26 Prikvačia naň vskutku strašné hrôzy, všetky tmy sú prichystané preňho, oheň nezažatý pohltí ho a zhltne aj pozostalých v jeho stane. 27 Nebo samo odhalí jeho vinu, aj zem sa proti nemu postaví. 28 Dom mu tiež odnesie povodeň, čo v deň jeho hnevu sa privalí. 29 Taký podiel Boh bezbožnému dáva, od Pána ho (čaká) také dedičstvo."