Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

1 Jób odpovedal:

Priatelia sú tvrdošijní

2 "Ach, dokiaľ chcete moju dušu sužovať a rečami ma mliaždiť naskrze?
3 Už desiaty raz tupíte ma; tak utláčať ma nehanbíte sa? 4 Že pochybil som, hoc by to aj pravda bola, tak moja vina na mne zostane. 5 Ak chcete sa vypínať nado mňa a moju hanbu mi vytýkať, 6 tak teda vedzte, že Boh vskutku ukrivdil mi a svoje siete na mňa zahodil. 7 Ak volám: “Krivda!”, nik sa mi neozve. Nuž márne kričím, nieto práva už.

Útrapy bez miery

8 Mne cestu zastal, by som ďalej nemohol, a chodníky mi tmami zavalil.
9 On postrhúval zo mňa moju slávu a z hlavy mi sňal veniec ozdobný. 10 Borí ma zo všetkých strán, musím zahynúť, moju nádej jak strom vyvracia. 11 Ba ešte roznecuje svoj hnev proti mne a má ma veru za nepriateľa. 12 Už jeho tlupy postupujú združené a nasýpajú hrádzu proti mne i tábor robia vôkol môjho stanu.

Neverní domáci

13 On mojich bratov odohnal odo mňa, a známi sa mi celkom odcudzili.
14 Opustila ma rodina i priatelia a zabudli ma hostia 15 aj domáci. Ba vlastné slúžky za cudzieho majú ma a v očiach ich som iba prišelcom. 16 Ak volám sluhu, odpoveď mi nedá, aj keď ho prosím vlastnými perami. 17 Veď môj dych sa oškliví vlastnej manželke a zo svojich útrob deťom zapácham. 18 Ešte aj chlapčiská mnou pohŕdajú a len čo sa zdvihnem, nadávajú mi. 19 Všetci moji dôverníci sa ma hrozia a proti mne sú tí, ktorých som mal rád. 20 Mne koža, telo už len visí na hnátoch a unikol som iba s kožou vôkol svojich zubov.

Zmilujte sa nado mnou!

21 Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma Pánova pravica.
22 Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa môjho mäsa nasýtiť?

Boh – jediná nádej

23 Bár by moje slová napísané boli, vryté do dosky spiežovej,
24 bár by ich rydlom železným a olovom navždy vrýpali do skaly! 25 Som presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. 26 Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. 27 Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera...

Vystríha priateľov

28 Ak hovoríte: “Ako ho budeme stíhať, akú zádrapku na ňom nájdeme?”,
29 tak traste sa pred ostrím meča, bo proti vinám vzplanie jeho hnev; že jesto Sudca, potom uznáte."