Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

Jób nehovorí rozumne

2 "Bude azda múdry odpovedať múdrosťou do vetra a naplní si vnútro vetrom východným?
3 Bude sa hádať slovami bez osohu a neužitočnými rečami? 4 Veď ty takto kazíš bázeň pred Pánom, porušuješ zbožnú úctu voči Bohu. 5 To ti ústa navádza tvoja vina, osvojuješ si prefíkaných reč. 6 Odsudzujú ťa vlastné ústa, nie ja, svedčia proti tebe vlastné pery.

Jóbova zatemnená myseľ

7 Hádam si sa narodil prvý z ľudí, splodený si bol pred kopcami?
8 Azda si počul tajné Božie plány, vari si všetku múdrosť schmatol pre seba? 9 Čo poznáš, čo my nepoznáme? Čomu rozumieš, čo my nevieme? 10 Veď sú medzi nami aj starci, aj kmeti, vekom ešte starší než tvoj otec! 11 Božia útecha ti je už málo, jeho preláskavé slová k tebe? 12 Prečo ťa strháva tvoje srdce a prečo pomihúvaš očami, 13 keď sa s hnevom staviaš proti Bohu, keď zo svojich úst púšťaš také slová?

Človek je hriešny

14 Čože je človek, aby čistý bol, koho žena zrodila, aby bol spravodlivý?
15 Veď on nemá dôveru vo svojich svätých, nebo nie je čisté v jeho očiach, 16 ešte menej, kto ohavný, skazený - človek, čo jak vodu pije hriech!

Nepokoj hriešnikov

17 Chcem ťa teda poučiť, počúvaj ma, čo som spozoroval, chcem ti povedať,
18 čo aj múdri mužovia rozhlasujú podľa svojich predkov, nič netaja, 19 ktorí jediní dostali túto zem, nik cudzí neprešiel pomedzi nich: 20 Po všetky dni života zlý trasie sa, po všetky svoje roky tyran tiež. 21 V ušiach mu znejú desivé hlasy, záhuba naň príde v čase pokoja. 22 Neverí, že možno uniknúť z tmy, pretože je pod meč určený. 23 Blúdi a hľadá chlieb: “Kade ísť?” Vie, že je deň tmy prichystaný. 24 Prestrašuje ho čas tmy, zachvacuje ho tieseň prehrozná ako kráľa, čo sa chystá na boj. 25 Zdvihol svoju ruku proti Bohu, proti Všemocnému sa postavil, 26 útočil proti nemu s tvrdou šijou a množstvom štítov vypuklých. 27 Vo vlastnom tuku si ukryl obličaj, a nabral sadla na svoje slabiny. 28 Osídľoval spustošené mestá, domy, v ktorých nemal bývať nik, lebo boli celkom v rozvalinách.

Ako skončia zlí

29 Neobstojí imaním, nezbohatne, nerozprestrie sa tieňom po zemi.
30 Nevyjde už viac z temravy; mládniky mu spáli horúčava, vietor postrhúva jeho kvety. 31 Lži nech márne neverí oklamaný, lebo vyjde iste navnivoč. 32 Predčasne mu zvädnú ratolesti, nezazelenie sa vetva jeho. 33 Strapce stratí ako vinič nezrelé, ako oliva on zhodí kvety. 34 Družina bezbožného jalová je a oheň zhltne stany tých, čo berú úplatky. 35 Obťažkaní pohromou rodia skazu a ich lono chystá iba lož."