Predchádzajúca kapitola

82. kapitola

Proti nespravodlivým sudcom

1 Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd.
2 "Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? 3 Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. 4 Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika..." 5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách; hýbu sa všetky základy zeme. 6 I povedal som: "Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho." 7 Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. 8 Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.