Predchádzajúca kapitola

64. kapitola

Modlitba za ochranu pred nepriateľom

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2 Počuj, Bože, môj hlasitý nárek; ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom. 3 Bráň ma pred zberbou ničomníkov, pred tlupou zločincov. 4 Jazyk si brúsia ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová, 5 aby nevinného zasiahli z úkrytu. Znezrady a smelo doňho strieľajú, 6 utvrdzujú sa v zločinnom zámere. Radia sa, ako zastrieť osídla, a vravia si: "Ktože ich zbadá?" 7 Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia. Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť. 8 Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi; zrazu ich pokryli rany, 9 vlastný jazyk sa im stal nešťastím. Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou, 10 strach zachváti každého človeka; i budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. 11 Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.