Predchádzajúca kapitola

46. kapitola

Boh – útočište a sila

1 Zbormajstrovi. Podľa "Panny". Pieseň Koreho synov.
2 Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení. 3 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. 4 Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. 5 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho. 6 Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede; už od úsvitu mu Boh pomáha. 7 Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá; tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa. 8 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov. 9 Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny, 10 láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje. 11 Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem. 12 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov.