Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

44. kapitola

Pohromy národa

1 Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.
2 Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám rozprávali o dielach, ktoré si vykonal za ich dní, za dní pradávnych. 3 Ty si svojou rukou vyhnal pohanov a našich otcov si usadil, zničil si národy, a našich otcov si rozmnožil. 4 Veď nie svojím mečom získali krajinu, nepomohlo im vlastné rameno, ale tvoja pravica, tvoje rameno a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád. 5 Ty si môj kráľ a môj Boh, ty pomáhaš Jakubovi. 6 Len s tebou sme zahnali nepriateľov a v tvojom mene zničili tých, čo sa vzbúrili proti nám. 7 Nespolieham sa veru na svoj luk, ani môj meč ma nezachráni. 8 Ty si nás zachránil pred utláčateľmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli. 9 V Bohu sa budeme chváliť celý deň a naveky budeme velebiť tvoje meno. 10 Ale teraz si nás zavrhol a zahanbil, už netiahneš, Bože, s našimi vojmi. 11 Zahnal si nás na útek pred našimi nepriateľmi a sme korisťou tých, čo nás nenávidia. 12 Vydal si nás ako ovce na zabitie a roztrúsil si nás medzi pohanov. 13 Svoj ľud si predal bez zisku a neobohatil si sa jeho predajom. 14 Vystavil si nás na potupu susedom a na posmech i pohanu nášmu okoliu. 15 Urobil si z nás príslovie pre pohanov a národy krútia hlavou nad nami. 16 Celý deň mám pred očami svoju potupu a rumenec hanby mi pokrýva tvár, 17 keď počúvam potupné a posmešné hlasy, keď vidím, ako nepriateľ horí pomstou. 18 Toto všetko nás postihlo, hoci sme nezabudli na teba a neporušili sme zmluvu s tebou. 19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani naše kroky nezišli z tvojej cesty, 20 a predsa si nás ponížil v kraji líšok a zahalil tôňou smrti. 21 Keby sme zabudli na meno nášho Boha a vzpínali ruky k bohu cudziemu, 22 či Boh na to nepríde? On predsa pozná tajnosti srdca. 23 Veď pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. 24 Prebuď sa, Pane, prečo spíš? Vstaň a nezavrhni nás navždy. 25 Prečo odvraciaš svoju tvár? Vari môžeš zabudnúť na našu biedu a naše súženie? 26 Veď naša duša je pokorená až do prachu, naše telo je pritlačené k zemi. Vstaň, Pane, pomôž nám a vykúp nás, veď si milosrdný.