Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Poďakovanie

1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.
2 Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu. 3 Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá? 4 Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám. 5 Hneváte sa, ale nehrešte; uvažujte vo svojom srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa. 6 Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi. 7 Mnohí hovoria: "Kto nám ukáže šťastie?" Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. 8 Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. 9 V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.